Eindevaluatie Huur op Maat

Algemene resultaten en conclusies

Huur op Maat is een alternatief voor het huidige huurbeleid in Nederland. 13 corporaties hebben hier twee jaar mee geëxperimenteerd. De doelstellingen zijn gehaald. De verwachte effecten op de woningmarkt zijn nog niet zichtbaar. Het draagvlak onder huurders en lokale partijen is groot. Dat blijkt uit de evaluatie van het experiment.

Eind 2008 en begin 2009 zijn 13 corporaties gestart met het verhuren van woningen via een nieuwe methode van huurprijsbepaling: Huur op Maat. Voor elke woning wordt een huurprijs gevraagd die de woningcorporatie in de betreffende woningmarktsituatie reëel vindt. Huishoudens kunnen op grond van hun inkomen korting krijgen op de reële huur, zodat de woning voor deze huishoudens betaalbaar wordt. Deze korting wordt jaarlijks opnieuw berekend.

De experimentcorporaties hadden vier doelstellingen met Huur op Maat:

  • Meer betaalbare woningen
  • Meer keuzevrijheid
  • Doelmatiger besteding van middelen
  • Een sterker verband tussen prijs en kwaliteit voor de huurder

Naast de vier doelstellingen van Huur op Maat verwachten de experimentcorporaties dat Huur op Maat ook een positieve bijdrage kan leveren aan het functioneren van de woningmarkt.

cover-eindevaluatie-huur-op-maat