Download

×

Download bestand

Duurzaam Thuis

De omvang van de vraag naar duurzame woningaanpassingen

Ouderen blijven tot op steeds hogere leeftijd in hetzelfde huis wonen, maar nemen nauwelijks maatregelen om de woning toekomstbestendig te maken. Dat is vreemd en gevaarlijk want door drempels, trappen en slechte verlichting liggen valongelukken op de loer. Bovendien zullen de energiekosten flink stijgen doordat ouderen gemiddeld vaker thuis zijn en een hogere kamertemperatuur wensen.

Deze nota is geschreven in het kader van experimentprogramma Duurzaam Thuis als onderdeel van programma Energiesprong en de Stroomversnelling. Doel van het programma is om samen met ontwikkelende partijen te komen tot een aantrekkelijk en betaalbaar renovatie aanbod gericht op oudere eigenaarbewoners. Dit rapport schetst de urgentie om in actie te komen.

Een groot deel van de woningvoorraad is volstrekt ongeschikt om daar tot op hoge leeftijd te blijven wonen. Met Duurzaam Thuis gaat Energiesprong, onderdeel van Platform31, onderzoeken én experimenteren met energieneutrale (Nul-Op-de-Meter) woningrenovaties in combinatie met het levensloop bestendig maken van de woningen.

platform31.nl/duurzaamthuis
Duurzaam thuis cover