Download

×

Download bestand

Logo WijkWijzer

Meer weten over gebiedsgericht en integraal werken in de wijk? Het platform WijkWijzer biedt beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners een bundeling van relevante inzichten, publicaties en praktijkvoorbeelden over gebiedsgericht werken.

Domeinen koppelen in de gebiedsgerichte aanpak van kwetsbare wijken

Lessen uit de interviewreeks ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken’

In de interviewreeks ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken in kwetsbare wijken’ sprak Platform31 met twaalf innovatieve bestuurders, denkers en doeners die zich inzetten voor een brede gebiedsgerichte aanpak. Vanuit het eigen werkveld zoeken zij actief koppelingen met andere domeinen, omdat ze ervaren dat samenwerking essentieel is om complexe opgaven in wijken het hoofd te bieden.

Zij reflecteerden in de gesprekken op de kansen en belemmeringen van de domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpak in het huidige tijdsgewricht. Deze aanpak is niet nieuw en veel geïnterviewden verdienden hun sporen in eerdere perioden van gebiedsgerichte vernieuwing. In de gesprekken werden lessen uit het verleden gekoppeld aan de hernieuwde opleving van de brede wijkaanpak. In dit artikel vatten we de rode draden uit de gesprekken samen en presenteren we de belangrijkste lessen die de geïnterviewden ons meegaven.

Voor de interviewreeks spraken we met:

 • Ali Rabarison, bestuurder VNG
 • Bert van Delden, plaatsvervangend directeur-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Esther Fleers, directeur ontwikkelaar Heijmans Vastgoed regio West
 • Hans Boutellier, wetenschappelijk adviseur Verwey-Jonker Instituut
 • Hester van Buren, voorzitter van bestuur Rochdale
 • Karin Schrederhof, wethouder gemeente Delft
 • Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid
 • Rick Hogenboom, bestuurder en Ank Braspenning, programmamanager zorginstelling de Posten
 • Roeland van der Schaaf, wethouder gemeente Groningen
 • Wally van der Vlugt, directeur Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers, Paddepoel Groningen
 • Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, partner MUST
 • Yvonne van Mierlo, directeur Ergon

Meer lezen over het innovatieprogramma ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken in kwetsbare wijken’?
Bekijk de projectpagina