De wooncooperatie cover

Download

×

Download bestand

De wooncoöperatie, dat zijn wij!

Portretten van acht pioniers

Auteurs Jelle van der Meer, met medewerking van Tineke Lupi, Platform31

Elk land kent zijn eigen karakteristieken in het woonstelsel. Zo bouwen de Belgen graag een eigen huis, richten Duitse huurders samen een Wohnungsgenossenschaft op en bestaat er in Scandinavië naast een sociale huursector ook een sociale koopsector.

Als enige in Europa kent het Nederlandse systeem twee smaken: voor mensen met een redelijk inkomen is er de koopwoning en mensen met een laag inkomen huren bij een woningcorporatie. Terwijl de geëmancipeerde burger ook in ons land zelfstandig inhoud wil geven aan de eigen woon- en leefomgeving. Onafhankelijk van het inkomen.

De nieuwe Woningwet die in 2015 van kracht ging, biedt ruimte voor nieuwe vormen van burgerinitiatieven, zoals de wooncoöperatie. In deze publicatie komen bewoners aan het woord die hun woonsituatie naar eigen hand willen zetten, omdat ze een droom hebben over hoe het anders en beter kan. Hoewel er overal groepen actieve burgers een wooncoöperatie oprichten, heeft nog niemand het hele proces van idee naar bloeiende organisatie doorlopen. Voor de buitenwereld blijft het daarom een abstract idee. Deze publicatie wil dat veranderen, door het in beeld brengen van een aantal coöperaties in oprichting.

Journalist Jelle van der Meer trok het land in en ging op bezoek bij acht wooncoöperaties. Zijn opbrengst: portretten van wooninitiatieven die soms enorm van elkaar verschillen, maar allen bestaan uit gedreven mensen die met elkaar hun woondromen waar proberen te maken.

Coöperatief wonen is een kansrijk nieuw model, maar het realiseren ervan blijkt nog niet eenvoudig. In opdracht van het ministerie van BZK identificeert Platform31 mogelijke belemmeringen en probeert ze weg te nemen. Daarnaast stimuleren we nieuwe ontwikkelingen op het gebied van coöperatief wonen en vergroten we praktische kennis rond het opzetten en beheren van wooncoöperaties.

Zie platform31.nl/wooncooperatie


Contact


Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: