Download

pdf, 3,8 MB

×

Download bestand

De kracht van het gewone

Het voorveld van de Wmo in nieuwe verhoudingen

Wat hebben de Talenten in Almelo, Kunst op recept in Nieuwegein en de sociaal makelaar in Haarlemmermeer met elkaar gemeen? Ze zijn innovatief, vrij toegankelijk voor iedere inwoner én zijn voorliggend aan Wmo-maatwerkvoorzieningen.

Door de lokale variatie is het lastig om goed zicht te krijgen op wat werkt. Platform31 beschrijft in het online magazine ‘De kracht van het gewone’ negen uiteenlopende initiatieven, die zonder indicatie toegankelijk zijn. Het gaat daarbij om kleine activiteiten die ertoe bijdragen dat iemand een ‘gewoon’ leven kan hebben, waarin iemand het gevoel heeft mee te doen in de maatschappij.

Platform31 en het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) gingen op zoek naar dit soort ondersteuning in het voorveld. In deze publicatie, waaraan ook Movisie een bijdrage leverde, benoemen we de gemeenschappelijke kenmerken en vertalen de praktijken naar de systeemwereld van het beleid. Gemeenten krijgen daardoor zicht op de mogelijkheden van het voorveld (van de Wmo) en op hoe het samenspel tussen initiatief en gemeente effectiever vormgegeven kan worden. Het online magazine besluit met sturingslessen: een strategische bouwsteen voor wethouders en strategisch adviseurs en vier bouwstenen voor beleidsadviseurs.

Lees het online magazine

cover-de-kracht-van-het-gewone