Download

U kunt de inhoudsopgave en het voorwoord van De Kleine Gids hier alvast downloaden.

×

Download bestand

De Kleine Gids Transformatie en transitie in de zorg voor jeugd

Moeilijke zaken, makkelijk uitgelegd

Vanaf 2015 komt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van gemeenten te vallen. Daarmee wordt een stelselwijziging ingezet die grote gevolgen heeft voor zowel gemeenten als de instellingen die zorg aanbieden. Deze transitie gaat gepaard met een noodzakelijke inhoudelijke vernieuwing; de transformatie.

Die transformatie stelt andere eisen aan instellingen en professionals. Beleidsmakers en bestuurders, zowel bij gemeenten als bij zorgaanbieders, zullen deze grote verandering samen met de professionals op de werkvloer tot een succes moeten maken.

De Kleine Gids Transformatie en transitie in de zorg voor jeugd, geschreven door Platform31 en Radar, beschrijft praktijkgericht hoe gemeenten hun verantwoordelijkheid voor de verschillende onderdelen van de jeugdzorg kunnen oppakken. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de verandering in houding en vaardigheden die deze transitie en transformatie vragen van alle betrokkenen.

De Kleine Gids is hiernaast te bestellen via Kluwer en wordt door Platform31 beschikbaar gesteld aan deelnemers van de Regionale Leerkring Jeugd.