De eindjes aan elkaar knopen

Cruciale vragen bij financiële problemen in de wijk

De nieuwe versie van De eindjes aan elkaar knopen is februari 2017 uitgekomen. Klik hier voor de actuele versie.

Publicatie: Platform31 en VNG
Auteurs: Nadja Jungmann, Peter Wesdorp en Gejo Duinkerken

Met sociale (wijk)teams en integrale intakes organiseren gemeenten brede ondersteuning voor hun burgers. Een groot deel van de hulpvragen heeft betrekking op financiële problemen. De klant zit (diep) in de schulden met alle gevolgen voor andere levensdomeinen van dien. Binnen de (wijk)teams en integrale intakes werken professionals met verschillende achtergronden als generalisten samen. Voor veel van hen is de aanpak van financiële problematiek nieuw. Deze handreiking helpt generalisten, beleidsmedewerkers en wethouders op weg bij het vormgeven van een integrale aanpak.

Dit boek geeft aan generalisten antwoord op praktische vragen als: Hoe beïnvloeden schulden het gedrag van mensen? Welke bevoegdheden hebben schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders? Welke risico’s lopen klanten bij de diverse soorten schulden? Hoe is het stelsel van schuldhulpverlening ingericht? Hoe ga ik over schulden in gesprek en hoe motiveer ik de klant om zijn schulden echt aan te pakken? Welke voorzieningen kunnen klanten iets meer financiële ruimte bieden?

Wethouders, beleidsmedewerkers en generalisten vinden daarnaast in deze handreiking een toelichting op de verwevenheid van schuldenproblematiek met andere levensdomeinen. Ook wordt aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek uitgelegd hoe schulden het gedrag van mensen beïnvloeden.

Bij dit boek hoort een los ‘Denkraam Schulden’, dat klanten helpt om voor zichzelf in kaart te brengen wat ze willen doen aan hun financiële problematiek en waarom.

Wilt u de publicatie liever in boekvorm?
Helaas is deze publicatie niet meer in boekvorm beschikbaar.

Persbericht 23 september 2015
Eérst schulden oplossen, daarna pas andere problemen aanpakken.