omslag de buurt als jas

Download

×

Download bestand

De Buurt als Jas

Veranderende huishoudens, dynamische buurten en de functie van woonmilieus

Verschijningsdatum:
Samenvatting: april 2014
Volledig rapport: later in voorjaar 2014

Auteurs:
Sako Musterd, Annalies Teernstra, Wouter van Gent en Thea Dukes

De maatschappij verandert sneller dan ooit. En daarmee ook de behoeften van huishoudens. Wie vandaag nog (kans-)arm en alleenstaand is, kan over een paar jaar een gezin met kinderen hebben en het financieel voor de wind gaan. Of andersom. Dat gaat samen met veranderende woonbehoeften. Woningen en de buurten waar ze staan, veranderen echter lang niet zo snel. Tegelijkertijd vindt ieder huishouden doorgaans wel een woonplek en gaat op zoek naar een andere plek als dat nodig is. Op zoek naar een buurt ‘als een nieuwe jas’.

Stedelijk beleid houdt echter onvoldoende rekening met de dynamiek in soorten huishoudens en de inrichting van de buurt. Dat is één van de conclusies van het onderzoek ‘De buurt als jas’, uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Tilburg, Corpovenista, het Kadaster en Platform31.

De titel van het onderzoek, De buurt als jas, is ook de naam van het gelijknamig congres dat plaatsvond op 15 april. Daar werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd en was de samenvatting beschikbaar (u kunt op deze site de samenvatting downloaden). Het onderzoek concludeert dat wijkaanpak minder ingrijpend kan zijn, en dat elke buurt wel functioneert voor bepaalde groepen mensen in een bepaalde fase van hun leven. Een stad moet niet streven naar wijken die op het stedelijk gemiddelde moeten komen, maar moet juist de variëteit aan typen wijken koesteren. Dat is nodig om steeds weer andere huishoudens een plek te kunnen geven.

In 2015 is het gehele onderzoeksproject in boekvorm verschenen. Zie:
Sako Musterd, Annalies Teernstra, Wouter van Gent en Thea Dukes, De buurt als jas. Dynamische huishoudens in de veranderlijke stad, Amsterdam University Press, 2015.