Download

(pdf)

×

Download bestand

Consumentenonderzoek waterwonen

Waterwonen is nieuw en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Er moet altijd meteen uitgelegd worden dat het niet gaat om een nieuwe serie ligplaatsen voor woonschepen en woonarken, maar om woningen in waterrijke woonmilieus die voldoen aan alle eisen die op de woningmarkt gelden. En niet alleen om drijvende woningen maar ook om woningen op palen in het water, op terpen, dijken en landtongen omgeven door water.
Niet om losse objecten maar om complete waterwijken.

Het is moeilijk maar niet onmogelijk om marktonderzoek te doen naar iets nieuws dat de consument zich nog nauwelijks kan voorstellen. De SEV heeft in samenwerking met Roland Goetgeluk (eerst werkzaam bij TU Delft, thans bij ABF research) drie exploratieve onderzoeken onder consumenten laten uitvoeren.

Daarbij zijn twee nieuwe methoden gebruikt:

  • Woonbeeldenonderzoek: een serie plaatjes van waterwoonmogelijkheden laten zien met informatie erbij, en deze in volgorde van voorkeur laten leggen (de woonbeelden zijn voor ons ontworpen door bureau Defacto).
  • Conjuncte meting: hierbij krijgt de consument afzonderlijke kenmerken van woningen en woonmilieus voorgelegd en wordt gevraagd om telkens keuzen te maken. De eerste methode is beeldender en informatiever, de tweede completer en analytischer. Het idee was dat beide methoden zich lenen voor internetenquêtes en elkaar aanvullen.

In totaal zijn er drie onderzoeken gehouden:

  • Conjunctmeting onder inwoners van de waterrijke gemeenten Gouda en Tiel (2008).
  • Woonbeeldenonderzoek onder inwoners van de regio Arnhem in verband met het plan Riverstone te Rheden (2009).
  • Conjunctmeting én woonbeeldenonderzoek onder inwoners van Zuid-Holland in verband met de plannen

Het Nieuwe Water (Naaldwijk) en Stadswerven (Dordrecht) (2010).
In alle drie de gevallen was de respons beneden verwachting. Het was niet mogelijk om vast te stellen wat hiervan de oorzaak was: gebrek aan belangstelling voor waterwonen of onvoldoende gebruiksvriendelijkheid
van de onderzoekmethode? Vervolgonderzoek zal dit moeten uitwijzen.

Dit rapport bevat het verslag van het derde en laatste onderzoek in de reeks, maar baseert zich in de samenvatting van conclusies tevens op de voorgaande twee SEV-onderzoeken. Het beeld dat naar voren komt is – ondanks de wat geringe respons – toch wel duidelijk.

voorkant waterwonen