Download

PDF (2,4 MB)

×

Download bestand

Commerciële utiliteitsgebouwen verduurzamen

Inzicht in stappen naar een uitvoeringsplan

Interactieve infographics in deze publicatie geven inzicht in de stappen die nodig zijn om ondernemers mee te krijgen in uitvoeringsplannen voor de energietransitie.

Veel gemeenten zijn bezig met de energietransitie in wijken. Naast het verduurzamen van woningen moeten ook de utiliteitsgebouwen mee in deze transitie. Het is nodig om samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren te komen tot een uitvoeringsplan.

De interactieve infographics geven inzicht in de processtappen die organisatorisch en participatief nodig zijn om dit te bereiken. Gemeenteambtenaren krijgen handvatten om een proces in te richten om ondernemers en vastgoedeigenaren te betrekken in de transitie van commercieel vastgoed naar aardgasvrij en CO₂-neutraal.

De infographics sluiten aan op de stappen die een gemeente doorloopt in het traject dat zij met bewoners doorlopen om woningen aan te passen. Gemeenten kunnen hiermee de utiliteitsgebouwen die in en om woningen staan meenemen in het uitvoeringsplan en het participatietraject met ondernemers en vastgoedeigenaren aansluiten op dat met bewoners.

Leerkring Utiliteitsgebouwen in aardgasvrije wijken

Deze infographic is gemaakt als kennisproduct van de leerkring ‘Utiliteitsgebouwen in aardgasvrije wijken’ die Platform31 in 2021 is gestart. Betrokken medewerkers van gemeenten kunnen meedoen aan deze leerkring. Meer informatie hierover vind je hier

Cover 'Commerciële utiliteitsgebouwen verduurzamen'