Download

pdf, 0,6 MB

×

Download bestand

Collegiale ondersteuning in de praktijk

Collegiale ondersteuning in de corporatiesector houdt in dat een of meerdere corporaties met veel investeringsruimte een financieel armlastige corporatie ondersteunen bij het verwezenlijken van de volkshuisvestelijke opgaven in het gebied. De Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) in 2016 heeft het zichtbaar gemaakt dat er grote verschillen zitten in financiële slagkracht zit tussen corporaties, gemeenten en regio’s waardoor het onderwerp weer hoog op de agenda staat. Er zijn verschillende succesvolle voorbeelden van collegiale ondersteuning. Toch lukt het nog niet altijd om collegiale ondersteuning van de grond te krijgen terwijl uit de enquête die Platform31 en Aedes uitzette blijkt dat 35 procent van de bestuurders vindt dat de opgaven en middelen niet in balans zijn.

Platform31 interviewde bestuurders die eerder collegiale ondersteuning hebben toegepast of waarvan wij verwachtten dat deze hiervoor open zouden staan, over hun drijfveren om wel of niet in te zetten op collegiale ondersteuning. Verder krijgt u inzicht in:

  • de wet- en regelgeving rondom collegiale ondersteuning
  • vormen van collegiale ondersteuning
  • hoe te starten met collegiale ondersteuning

De publicatie eindigt met een vijftal aanbevelingen.

cover-collegiale-ondersteuning-in-de-praktijk