Download

pdf, 1,8 MB

×

Download bestand

Burgerverantwoordelijkheid in het sociaal domein

Een meta-analyse van het benutten en versterken van vier vormen van burgerkracht in het sociaal domein

Sinds 2015 zijn burgers wettelijk primair verantwoordelijk voor respectievelijk zelfredzaamheid; opvoeden en opgroeien; maatschappelijke participatie en meedoen op de arbeidsmarkt. Dit beleid is vastgelegd in de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

De uitvoering van het beleid is bij de gemeenten gelegd. Deze nieuwe taak was niet eenvoudigweg op te nemen in de ‘dagelijkse routine’ van de gemeenten. Ook voor burgers was de hen opgelegde verantwoordelijkheid nieuw.

Drie jaar na de invoering van de nieuwe wetgeving hebben Mirjan Oude Vrielink en Lydia Sterrenberg een meta-analyse uitgevoerd van de nieuwe praktijk in het sociaal domein. Deze meta-analyse van wetsevaluaties en ander grootschalig onderzoek vormen de basis voor het in beeld brengen van de instrumenten en de uitwerking van het beleid tot dusver. De effecten en resultaten van het ingevoerde beleid voor alle betrokken partijen zijn inzichtelijk gemaakt.

cover-burgerverantwoordelijkheid-in-het-sociaal-domein