Download

Pdf, 1,08 MB

×

Download bestand

Meer informatie

Bouwen aan draagvlak voor huisvesting van arbeidsmigranten

Hoe creëer je draagvlak op beleidsniveau en bij de lokale gemeenschap?

Goede huisvesting voor arbeidsmigranten komt niet makkelijk van de grond. Ambtenaren worstelen met een gebrek aan draagvlak binnen de eigen gemeente en in de lokale gemeenschap. Daarnaast roept huisvesting van arbeidsmigranten regelmatig reacties op onder bewoners, met name uit angst voor overlast. De arbeidsmigrant is dus vaak negatief in beeld. Dit maakt het voor gemeenten lastig om de realisatie van huisvesting te faciliteren. Door onze economische afhankelijkheid van buitenlandse arbeidskrachten en vanuit humaan oogpunt is afwachten echter geen optie meer. Werkgevers zijn officieel verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak, maar deze opgave aan de markt alleen overlaten, is onverstandig.

In een reeks factsheets deelt Platform31 de belangrijkste lessen, geven we tips en vindt u goede voorbeelden, op basis van de leerkring huisvesting arbeidsmigranten die we in opdracht van de provincie Zuid-Holland organiseerden (2020-2021). Deze eerste factsheet biedt handvaten bij het bouwen aan draagvlak bij de lokale gemeenschap en bij de gemeentelijke organisatie om zo goede huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren.

Te verschijnen factsheets

Binnenkort verschijnen de volgende factsheets:

Platform31 houdt zich bezig met de huisvesting van arbeidsmigranten in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Zuid-Holland. In onze leerkringen en verkenningen komen ministeries, provincies, gemeenten, huisvesters, uitzenders en arbeidsmigranten zelf aan het woord. Op deze pagina delen we onze kennis met u.

Eerder verscheen ook: