Download

pdf, 0,6 MB

×

Download bestand

Meer informatie

Big Deal: van groot naar groots

Hoe kunnen grote City Deals veel impact creëren?

City Deals, ze zijn er in allerlei soorten en maten. Deals met veel partners en deals met minder partners. In alle City Deals werken steden, Rijk, mede-overheden en maatschappelijke organisaties samen aan maatschappelijke, complexe vraagstukken. City Deals zijn krachtig, verbindend, versterken de groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden.

Hoe werk je samen in een City Deal met meer dan vijftig of zelfs meer dan honderd partners? Hoe kunnen grote deals goede – grootse – resultaten boeken? Dat onderzochten we, de conclusies en aanbevelingen zijn te lezen in het rapport Big Deal: van groot naar groots.

Een bevinding die er uit springt is dat door de grotere massa en diversiteit van partners er al snel verschillende snelheden ontstaan. Dat hangt niet alleen af van het type partner (gemeente, ondernemer, provincie et cetera). We weten nu dat je dat kan zien aankomen en daar bij de inrichting van een deal dus rekening mee kan houden. Bijvoorbeeld door al aan het begin expliciet rollen te benoemen voor partners die met minder intensiteit deelnemen, en daardoor juist op specifieke momenten kritisch kunnen meekijken. Of partners van wie te voorzien is dat ze in het tweede deel van een City Deal periode actiever kunnen worden. Door rollen specifiek te benoemen en bespreekbaar te maken kunnen verwachtingen tijdig worden gestuurd.

Opgedane kennis en aanbevelingen uit het onderzoek worden gedeeld met de huidige grote City Deals, het interbestuurlijk programma Agenda Stad en worden opgenomen in het Handboek voor City Deals en de opleiding voor Dealmakers van de NSOB.