Download

×

Download bestand

Bewonersinitiatieven in de warmtetransitie

Enthousiast, veelzijdig en innovatief, maar ook effectief?

In heel Nederland zijn bewoners betrokken bij de verduurzaming van hun woning en woonomgeving. Het belang hiervan voor de warmtetransitie is groot: de transitie vraagt immers actieve inzet en vaak ook investering van bewoners. Bewonersinitiatieven, ook wel bewoners-voor-bewoners-initiatieven genoemd, in de warmtetransitie hebben de naam voor meer draagvlak en betrokkenheid van andere bewoners te zorgen. In dit meerjarenproject onderzoekt Platform31 hoe bewonersinitiatieven te werk gaan om hun doelen te behalen, en welke factoren oftewel ‘werkzame mechanismen’ hieraan bijdragen.

Dit rapport is een vervolg op het literatuuronderzoek naar werkzame mechanismen, effectiviteit en impact van bewonersinitiatieven in de warmtetransitie. Met een achttal bewonersinitiatieven en ‘hun’ gemeenten zijn kennismakingsgesprekken gevoerd. De stand van zaken is een nul-meting voor verder onderzoek, waarbij de initiatieven gedurende drie jaar worden gevolgd. We bekijken hoe de initiatieven zijn georganiseerd en gefinancierd, met wie zij samenwerken, hoe zij andere bewoners betrekken, welke mechanismen er mogelijk voor zorgen dat zij resultaat bereiken en welke factoren een rol spelen in de bredere context van hun initiatief.

Cover Bewonersinitiatieven in de warmtetransitie