Analyse Rijksbegroting 2016 cover

Download

×

Download bestand


Analyse Rijksbegroting 2016

Grootheid in de uitvoering

Publicatie: Platform31
Auteurs: Koos van Dijken, Radboud Engbersen, Joost van Hoorn

Specialisten van Platform31 concluderen na een grondige analyse van de Rijksbegroting dat Nederland niet zit te wachten op de nieuwe grote gebaren en op meeslepende beleidsheroïek die we tegenkomen in de Rijksbegroting 2016. Het kabinet zou moeten koersen op het afmaken van de hervormingen die in gang zijn gezet.

De ‘grootheid’ moet de komende jaren liggen in het goed uitvoeren van het beleid dat gericht is op de wereld dichtbij huis. Met veel energie, overtuigingskracht en moed werken duizenden mensen aan deze hervormingen. Denk aan medewerkers van wijkteams, leraren en gemeenteambtenaren. Dat zou het richtinggevende verhaal moeten zijn in de Rijksbegroting dat nu helaas te summier is uitgewerkt.

De keuze om vooral te focussen op de uitvoeringspraktijken dichtbij huis en niet voor grote nieuwe visies en dramatische beleidsgebaren, betekent niet dat Nederland geen ambities moet koesteren of geen oog zou moeten hebben voor de wereld buiten Nederland en kan wegkijken van het proces van globalisering.

Inhoud van de analyse:

  • Beschouwingen over het koersvast werken aan vijf gezamenlijke opgaven, inclusief epiloog.
  • Samenvatting Rijksbegroting per (voor stad en regio relevant) ministerie inclusief de belangrijkste maatregelen en beleidsvoornemens.
contact


Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met:

Joost van Hoorn
Joost van Hoorn
Vernieuwing economische structuur, Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt