Contact

Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Vernieuwing economische structuur, Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Download

Pdf, 929 kB

×

Download bestand

Analyse coalitieakkoorden 2018

Nieuwe ambities in samenhang

Elke vier jaar analyseert Platform31 enkele coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de periode 2018-2022 duidden we de akkoorden van 25 gemeenten: grote,- middelgrote en plattelandsgemeenten. Van Hulst in Zeeland tot Oldambt in Groningen, van Amsterdam tot Venlo en van Waalwijk tot Zutphen. Voor deze gemeenten keken we in het bijzonder naar zes thema’s: ontwikkeling van de economie in stad en regio, toekomstbestendig wonen, activering van mensen die langs de kant staan, transformatie in het sociaal domein, de aanpak van problematische schulden, de transitie naar een duurzame samenleving.

Vergeleken met vier jaar geleden zijn het aanpakken van werkloosheid, verbeteren van de zorg en werken aan een aantrekkelijke stad nog steeds actuele thema’s. Daar worden twee nieuwe dossiers aan toegevoegd: het woondossier en het duurzaamheidsdossier. Aan gemeenten de uitdaging om op deze dossiers de technische en sociale verduurzaming te verbinden.

Cover lerend werken en werkend leren