Download

(Pdf, 616 kB)

×

Download bestand

Advies van de Wetenschappelijk Board aan de U10

Licht in de samenwerking, hard in de uitvoering

De Wetenschappelijke Board van Platform31 is een plek waar wetenschappers en praktijk elkaar minimaal twee keer per jaar ontmoeten rondom urgente thema’s. Sinds begin 2016 pakken we op deze manier thema’s bij de kop, die we willen verdiepen en voorzien van multidisciplinaire reflecties. Door hierbij op te trekken met praktijkmensen leidt dit tot door wetenschappelijke inzichten onderbouwd praktisch advies. De Wetenschappelijke Board van Platform31 heeft zich in het voorjaar van 2016 als eerste gebogen over het thema regionale samenwerking. Ze vroeg zich bijvoorbeeld af hoe stressbestendig de ‘moderne’ vormen van samenwerking zijn. Wat werkt wel en wat niet?

Netwerksamenwerking U10

Er zijn vele vormen van regionale samenwerking op verschillende schaalniveaus en in allerlei domeinen: van triple helix tot multi level-samenwerking. Dat maakt samenwerken een complex vraagstuk waarover gezamenlijk feitenonderzoek is gewenst. Door samen op te trekken met professionals uit de praktijk wil de Wetenschappelijke Board van Platform31 haar theoretische inzichten vertalen naar een praktisch advies.

Voorkant Licht in de samenwerking, hard in de uitvoering