De aanspreekbare commissaris

Naar maatschappelijker toezicht houden bij woningcorporaties

Toezichthouders moeten zich ervan bewust zijn dat ze een maatschappelijk belang dienen. Een belang dat verder gaat dan het belang van de corporatie zelf of van alleen de huurders. Op verzoek van de VTW startte de SEV het experiment ‘De aanspreekbare commissaris.’ Doel: het ontwikkelen, uitwerken en testen van methodieken waarmee interne toezichthouders hun maatschappelijke aanspreekbaarheid kunnen formaliseren en versterken. In de publicatie ‘De aanspreekbare commissaris’ zijn de bevindingen van dit experiment beschreven.