Meer informatie

Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Vernieuwing economische structuur, Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Download

pdf, 4 MB

×

Download bestand

Aan de slag voor het brede mkb

Wat steden, regio’s en het Rijk voor het brede mkb kunnen doen

Digitalisering, verduurzaming, globalisering, Brexit en een toenemend gebrek aan gekwalificeerd personeel. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) staan voor een aantal grote uitdagingen. Het gaat nu goed met de economie en met het mkb, maar veel kleinere ondernemers hebben moeite de snelle ontwikkelingen bij te benen. Ondernemers zijn zelf als eerste aan zet om hun onderneming concurrerend te houden en te vernieuwen. In het MKB-Actieplan van staatssecretaris Mona Keijzer (ministerie van EZK) is extra geld uitgetrokken om het mkb te prikkelen en te ondersteunen bij hun grote uitdagingen. Dat moeten rijksoverheid, uitvoeringsorganisaties en regionale overheden samen doen. De grote vraag is echter: wat werkt nu eigenlijk en wat kunnen steden, regio’s en het Rijk voor het brede mkb doen?

Om dat te leren, inventariseerde Platform31 twintig succesvolle praktijkvoorbeelden van regionale initiatieven die de groei en ontwikkeling van ondernemerschap bevorderen. We onderzochten wat werkt om mkb-ondernemers in de volle breedte te ondersteunen, prikkelen en verleiden om te vernieuwen en innoveren. Dit zorgt er namelijk voor dat bedrijven een groeiende arbeidsproductiviteit laten zien en ook in de toekomst succesvol kunnen blijven. We keken hierbij specifiek naar initiatieven (interventies, aanpakken, maatregelen, projecten) op het vlak van personeel, financiering en innovatie. De wens is om te leren van elkaar en te achterhalen wat nu daadwerkelijk werkt, zodat partijen de lessen en inzichten uit andere regio’s in hun eigen situatie kunnen toepassen. Dit betekent dat we in de inventarisatie van succesvolle praktijkvoorbeelden op zoek gingen naar de werkzame bestanddelen van een aanpak.

Direct aan de slag

Met de lessen, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden in deze publicatie kan iedereen die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de economie van steden en regio’s – en actief is op de ondersteuning van het mkb – direct aan de slag om op regionaal niveau te komen tot afspraken en acties voor een gezamenlijke beleidsinzet voor het mkb.

Twee delen

De publicatie Aan de slag voor het brede mkb bestaat uit twee delen:

  • In deel 1 worden de belangrijkste lessen, inzichten, conclusies en aanbevelingen over wat werkt om het brede mkb te ondersteunen gepresenteerd. En wordt dieper ingegaan op de vraag hoe partijen op regionaal niveau kunnen komen tot een optimale ondersteuningsinfrastructuur voor het brede mkb.
  • In deel 2 van deze publicatie treft u een beschrijving aan van de twintig bestudeerde praktijkvoorbeelden.

Werksessies Samen in actie voor een sterker mkb

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat onderkent in haar MKB-actieplan het belang van nationale maatregelen én regionale samenwerking. Voor het gehele, brede mkb. Veel provincies en gemeente hebben hun mkb-plannen. De uitdaging is: hoe sluiten we goed op elkaar aan? Welke bijdrage levert u zelf aan een sterker mkb? En wilt u weten wat u nog meer kunt doen? Ontdek hoe andere betrokken partijen zich inzetten voor een toekomstbestendig mkb en laat u inspireren tijdens een werksessie in uw regio.

cover-aan-de-slag-voor-het brede-mkb