Download

pdf, 0,6 MB

×

Download bestand

75 jaar stedelijke vernieuwing en wijkaanpak

Kennisdossier stedelijke vernieuwing. Update 2022

Stedelijke vernieuwing – het werken aan de vitaliteit van steden door het verval van wijken of buurten tegen te gaan – kent een lange beleidstraditie. De huidige opleving van de brede wijkaanpak staat niet op zichzelf. In deze stevig geactualiseerde longread vindt u een gestructureerd beeld van de beleidsontwikkeling, de huidige trends en het speelveld waarin partijen in de wijk vandaag de dag opereren. We laten zien hoe vanaf de Tweede Wereldoorlog beleidsmatig is omgegaan met de opgave om wijken veilig, leefbaar en aantrekkelijk te maken en wat dit betekent voor het hier en nu.

U kunt de longread lezen als doorlopende tekst in pdf-vorm, maar ook online als kennisdossier. Het vernieuwde online kennisdossier biedt naast inhoudelijk overzicht ook actueel nieuws, blogs, publicaties en praktijkvoorbeelden rond stedelijke vernieuwing en leefbare wijken. Longread en kennisdossier zijn interessant voor professionals, beleidsmakers en ook bestuurders die zich bezighouden met leefbaarheid en veiligheid in wijken, willen leren van het verleden en op de hoogte willen blijven van actuele ontwikkelingen.