YURPS onderweg - kopie


Yurps - Maarten de Vries


Sociaal proefblok?

26 augustus 2014

.
Een sociaal proefblok in de Van der Pek? Juist hier, waar Ymere en bewoners jaren overhoop lagen en nu een nieuw tijdperk wordt ingeluid met de renovatie van het eerste bouwblok. Maar vooral omdat de georganiseerde bewoners bevlogen en betrokken zijn bij hun buurt en geloven in zelforganisatie. Ymere knapt het casco op en verhuurt het aan de bewonersvereniging, die zelf het blok beheert. Toch is het spannend. Voor ons, Ymere, om los te laten. Maar ook voor de bewonersvereniging, om leden te werven en verantwoordelijkheid te nemen. Wat voor vorm het sociaal proefblok precies krijgt, dat gaan we de komende periode merken.

Zelfbouw, zelfbeheer is helemaal hot. Ik hoop dat deze trend door bewoners met beide handen wordt aangegrepen om meer zeggenschap over hun huis en buurt te krijgen. Hoe spannend dat soms ook is…

Marjolein Cazemier is procesmanager Stedelijke Vernieuwing bij Ymere (www.ymere.nl ) en werkt in Van der Pek, Bos en Lommer, Oosterparkbuurt, Dapperbuurt en IJburg te Amsterdam. Daarnaast is ze zelfbouwer ( www.onsdorpamsterdam.nl ) in Amsterdam.


foto-jacqueline-def


Oproep tot kundige corporaties met focus op bewoners en stad

3 juli 2014

Nu de verhoren van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties plaatsvinden, word ik geprikkeld na te denken over de rol van woningcorporaties en de toekomst van de volkshuisvesting. Dat komt ook doordat het mij irriteert dat de keuzes van de onderzochte corporaties de anderen een slecht imago bezorgen.

Als medewerker van een grote stadscorporatie in Rotterdam zijn de stad en haar inwoners het belangrijkste focuspunt van mijn dagelijks werk. In zo’n grote stad zijn betaalbaarheid van het wonen, het creëren van kansen voor mensen en het (h)erkennen van de kracht van de stad belangrijke onderwerpen. Hierin hebben corporaties een belangrijke rol. Corporaties huisvesten mensen met een smalle beurs, oefenen invloed uit op gemeentelijke keuzes en dragen bij aan het dagelijks beheer in wijken. De corporatie van de toekomst is de corporatie zoals deze in beginsel was bedoeld. Een maatschappelijke organisatie die waarde creëert voor de maatschappij door kundig te zijn en ver weg te blijven van risicovolle operaties.

Jacqueline de Rooij

Jacqueline de Rooij studeerde Bestuurskunde en is Adviseur Wonen bij Woonstad Rotterdam. Ze richtte daar, samen met collega’s, Jong Woonstad op en is daarnaast lid van de YURPS Denktank.

yurp-arjen

Tragiek

19 juni 2014

Eergisteren fietste ik langs slot Loevestein. Met het voetveertje naar Woudrichem en dan, op de noordoever van de Merwede, Gorinchem zien liggen. Schitterende vestingsteden, een slot met topverhalen, water alom. Hollands historische glorie en reden genoeg om de Hollandse Waterlinie tot Rijksmonument te bestempelen.

Op de radio hoorde ik dat Fort Everdingen in de verkoop gaat. Voor €1 is het van jou. Zijn broertje aan de Lek, Fort Honswijk, gaat ook in de aanbieding. In de 19e eeuw gebouwd om schepen en over land oprukkende troepen te stoppen. Voordat zij ooit een keer écht nodig zijn geweest, werd het vliegtuig uitgevonden. Land netjes onder water gezet, toch Rotterdam naar de vaantjes.

De tragiek van het plannen maken.

Arjen Koene (linkedin.com/in/arjenkoene) is projectleider bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag en lid van de YURPS-denktank.


oranje peter

Oranje

5 juni 2014

De stad is een matroesjka pop: op ieder schaalniveau een ander beeld. Ik heb van mijn professor Gert-Jan Hospers, bijzonder hoogleraar citymarketing aan de Universiteit Twente, geleerd om met deze bril naar wijken, steden en regio’s te kijken en de kwaliteiten te vinden.

Vooral het schaalniveau van straat en buurt intrigeert me. Als wijkbeheerder van een woningcorporatie spreek ik veel mensen thuis en op straat. Ik word enthousiast als mensen elkaar op dit niveau weten te vinden, elkaar helpen en samen dingen ondernemen. Het WK is hiervoor een uitgesproken katalysator, buren versieren de straat en kijken samen de wedstrijden. Zo ook in mijn eigen woonplaats Voorschoten.

Peter Paul Lippinkhof (@lippinkhof) studeerde bestuurskunde en is coördinator wijkbeheer voor Woonstad Rotterdam. Hij richtte hier het jongerenplatform Jong Woonstad op en is daarnaast lid van de YURPS-denktank.

yurps-kl-1

YURPS onderweg is de rubriek van de jonge generatie stedelijke en regionale professionals. Zij geven met smartphone-foto en tekst een statement over het werken aan stad en regio.
Ook kopij aandragen? yurps@platform31.nl