Ymere

Woningcorporatie Ymere is werkzaam in de Metropoolregio Amsterdam (Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Weesp). Met ruim 900 betrokken medewerkers werken wij aan goede en betaalbare huisvesting. Wij hebben meer dan 75.000 sociale huurwoningen in deze regio voor mensen met een bescheiden inkomen.

Het is onze taak te zorgen dat deze woningen in goede staat zijn en passen bij de wensen en financiële mogelijkheden van onze (toekomstige) huurders. Wij vinden het belangrijk dat onze huurders tevreden zijn over hun woning én over de dienstverlening van Ymere. Daarom werken wij continu aan het verbeteren van de kwaliteit van onze woningen, aan de diversiteit van ons woningaanbod, aan nieuwe vormen van verbinding en werken we samen in onze wijken. Dit doen we in overleg én samen met onze huurders en onze partners in de wijk, zoals gemeenten en onze co-makers.

Ons streven is een solidaire en dynamische Metropoolregio Amsterdam. Daarom bieden wij betaalbare woningen aan, waar een diversiteit aan (toekomstige) huurders, tevreden wonen en graag willen samen leven. Een Metropoolregio waar ook onze huurders kunnen wonen, nu en in de toekomst.Ymere logo paars

Algemeen e-mailadres:

klantenservice@ymere.nl

Twitter: @ymerewebcare