Woonbron


Met zo’n 45.000 woningen in Delft (in beheer van Delftwonen, een zelfstandig opererende vestiging), Rotterdam, Hoogvliet en Spijkenisse biedt Woonbron een brede klantengroep een thuis. Woonbron zet zich in voor een sterke stad waar mensen goed kunnen wonen, werken en hun vrije tijd beleven. Bovendien wil de corporatie woonarrangementen en woonmilieus ontwikkelen, waar zij zich thuis voelen. Door onderscheid, in plaats van uniformiteit. Hiervan is het Klant Kiest model een voorbeeld.

Woonbron wil bij de herontwikkeling van stadswijken ‘inzetten en aansluiten bij de kracht van een wijk, vastgestelde behoeften en ambities’. Monotone wijken, met de Bijlmer als bekendste voorbeeld, zijn achterhaald. Ook in vele naoorlogse eenvormige stadswijken is de woonkwaliteit te laag. Er is behoefte aan forse differentiatie. Woonbron wil scheve verhoudingen opsporen en gebruik makend van de kracht die bij wijken en hun bewoners aanwezig is, het woonmilieu op orde brengen.

Leefbaarheid

Het bieden van een woning is niet voldoende voor een plezierig woonmilieu. De omgeving waarin de woning staat is minstens zo belangrijk. Daarom investeert Woonbron veel tijd, energie en geld in leefbaarheid. Op elke vestiging zijn medewerkers aangesteld die zich bezighouden met leefbaarheid. Werken aan leefbaarheid betekent samenwerken. Niet alleen met klanten, maar ook met andere instanties en instellingen. Zo worden er onder meer afspraken gemaakt met de politie, de deelgemeente, de Roteb of ander instanties. Bijvoorbeeld over het schoonhouden van de wijk of het introduceren van het Politiekeurmerk. Klik hier voor meer informatie over de leefbaarheidsprojecten.

Alliantie

Samenwerking en bondgenootschap houden niet op bij de stadsgrenzen. In het zuidelijk deel van de Randstad staat ons een enorme herstructureringsopgave te wachten. Het gebied is eenzijdig, een samenraapsel zonder visie, opgedeeld in regio’s en teveel van hetzelfde. Toch zijn er genoeg oplossingen, zeker als we die zoeken in de bundeling van krachten, kennis en kunde van de professionele partners in het gebied. Met enkele corporaties zijn we in gesprek om de investeringen in die gebieden op elkaar af te stemmen, steeds uitgaand van het eigen karakter van de gebieden.

Klant kiest

In de toekomst zal Woonbron alleen nog maar de vorm van het casco van de woning bepalen; de klanten gaan over de binnenkant en de manier van wonen. Zij stellen hun eigen woonmenu samen. Een aantal jaren huren voor een vaste huurprijs, gewoon huren, kopen in maatschappelijk gebonden eigendom of kopen onder marktcondities. Binnen nu en vijf jaar is meer dan de helft van het bezit van Woonbron zo te woon. Daarnaast kiezen klanten uit de schappen van de woonwinkel hoe ze hun woonarrangement het beste willen samenstellen. De eerste woonwinkels zijn inmiddels geopend.

Duurzaamheid

Een belangrijk thema voor Woonbron is duurzaamheid; het is een van de pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De corporatie trekt er in de periode 2007-2010 € 5 miljoen voor uit. Dit voor onder meer het fors terugdringen van energieverbruik van woningen, het optimaliseren van het binnenklimaat, de toepassing duurzame materialen, het bouwen met een lange levensduur en de ontwikkeling van een duurzaamheidsbarometer.

Werken aan weerbare wijken

Woonbron heeft sinds 2006 het programma ‘Werken aan weerbare wijken’ met als doel wijken uit een neerwaartse spiraal te halen. Op integrale wijze met aandacht voor de woningvoorraad, leefbaarheid en bewonersondersteuning. Hierbij gaat de corporatie uit van de keten wonen-leren-werken-zorg. Elke vestiging van Woonbron heeft een wijk geadopteerd om dit programma toe te passen.
logo-woonbron


Postadres
Postbus 2346
3000 CH Rotterdam

Telefoonnummer
088 966 00 00

E-mail
info@woonbron.nl

Twitter
twitter.com/woonbron


www.woonbron.nl