wonen limburg


Wonen Limburg is Limburgs grootste woningcorporatie, actief in de hele provincie
en in het aangrenzend Zuidoost-Brabant. Wij zijn een woningcorporatie die niet de stenen, maar juist de mensen centraal stelt.

Wonen Limburg beheert 24.000 woningen en maatschappelijk vastgoed in Limburg en heeft ruim 250 medewerkers. Ons hoofdkantoor staat in Roermond, daarnaast vindt u door heel Limburg buurtwinkels waar u eenvoudig terecht kunt. Zodat wij gemakkelijk tegemoet kunnen komen aan uw wensen rondom huisvesting. Wonen Limburg ontwikkelt steeds nieuwe diensten, zoals het Serviceabonnement Huurdersonderhoud, de Eigen Huurwoning en Huurvast, waarmee de stichting inspeelt op de wensen van de klanten. Wonen Limburg kent onafhankelijke huurdersverenigingen waarmee zij regelmatig overleg heeft over allerlei onderwerpen die voor huurders van belang zijn.

Samen met zorginstellingen biedt Wonen Limburg huurders van een aantal woonzorgcomplexen een pakket van diensten aan, zoals alarmering, maaltijden
en verpleegkundige zorg aan huis. Verenigingen van Eigenaren, instellingen en organisaties kunnen bij Wonen Limburg terecht voor ondersteuning bij onderhoud
en administratie. De woningstichting maakt meerjarenonderhoudsbegrotingen en verzorgt desgewenst het hele onderhoud.

Bezoekadres
Willem II Singel 25
6041 HP Roermond

Telefoon
088 3850 850

E-mail
post@wonenlimburg.nl

Twitter
@wonenlimburg


www.wonenlimburg.nl