Weusthuis en Partners

Procesregie, project- en programmamanagement

Weusthuis en Partners is een onafhankelijk adviesbureau voor procesmanagement, project- en programmamanagement van ruimtelijke projecten. Onze mensen zorgen ervoor dat de projecten of programma’s van het eerste initiatief tot de uitvoering verder komen. Dit houdt in dat we er voor zorgen dat de benodigde vakinhoudelijke kennis (stedenbouw, mobiliteit, planeconomie e.d.) op het juiste moment beschikbaar is, en dat daarmee goede plannen worden gemaakt. Op basis daarvan organiseren we de besluitvorming (College van B&W, gemeenteraad, Raad van Bestuur). Ook verzorgen we contractvorming en planologische procedures. Ons bureau bestaat uit 16 medewerkers en ons werkgebied is het noorden van Nederland. Onze medewerkers zijn voor het overgrote deel senioren met langjarige ervaring in ons vakgebied en bij de overheid.

Thema’s waar u ons vooral op aantreft zijn:

 • Complexe processen of projecten vanwege veel betrokken partijen, of een grote financieringsvraag;
 • Krimp
 • Aardebevingsdossier i.r.t. scholen
 • Herstructurering van stadscentra in relatie tot afnemende retailvraag
 • Omgevingsvisies

Inspirerende projecten waar we de afgelopen jaren aan gewerkt hebben en/of nog aan werken zijn onder andere:

 • Herstructurering Delfzijl (programmamanagement)
 • Omgevingsvisies nieuwe stijl, o.a. Opsterland, Marum, samenwerking Delfzijl en omringende gemeenten,
 • Vaarwegbeheer Fryslân (projectleiding)
 • Centrumontwikkeling Emmen (procesregie planvorming)
 • Herstructurering centrum Coevorden (programmamanagement)
 • Scholenprogramma aardbevingsgebied (programmamanagement)
 • Noordelijke Elfstedenvaarroute (projectleiding van initiatief tot en met realisatie)
 • Herstructurering centrum Gorredijk (projectleiding)
 • Diverse herstructureringsprojecten voor corporaties (projectleiding)logo-weusthuis

Adres
Zuiderpark 11
9724 AE Groningen

Postbus 1040
9701 BA Groningen


Telefoonnummer
050 – 5268663

E-mail
info@weusthuis.nl


www.weusthuis.nl


nieuws


Dorpsontwikkelings-maatschappij succesvol voorbeeld burgerparticipatie

Laura Been

Lees verder