W/E adviseurs

Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen geeft advies over duurzaamheid in de gebouwde omgeving. W/E heeft diepgaande kennis op het gebied van (duurzame) energie, circulariteit en gezondheid en biedt praktisch projectadvies op maat over energieconcepten, bouwfysica, duurzaam bouwen of renoveren. W/E – al ruim vier decennia toonaangevend in duurzaam advies – ondersteunt uw organisatie, van visievorming tot uitvoering in de dagelijkse praktijk. Onze experts ontwikkelen kennis en software die duurzaamheid voor u inzichtelijk en meetbaar maakt. Wij delen onze kennis met u via cursussen en publicaties.

Ons werk is breed en strekt zich uit van planadvies, onderzoek en instrumentontwikkeling, tot beleid en implementatie. Expertise stemmen we voortdurend af op de behoefte en ontwikkelingen in de markt. We hebben medewerkers met diverse achtergronden: bouwkunde, bouwfysica, milieukunde, energie, bedrijfskunde en communicatie. We zijn zo in staat onze opdrachtgevers vakkundig en integraal te adviseren. Voor W/E omvat duurzaamheid meer dan alleen energie, materialen en gezondheid. Ook onderwerpen als de waardering en beleving van gebouwen en gebieden nu en later zijn wezenlijke aandachtspunten. Ons uitgangspunt in advisering is daarom tweeledig: kwaliteit omhoog én milieubelasting omlaag

Onderzoek & ontwikkeling

We onderzoeken hoe duurzaam uw gebouw(en) en systemen zijn. Maken voor u inzichtelijk wat de succes- en faalfactoren van verduurzamingsprocessen zijn. En ontwikkelen hulpmiddelen, zoals de GPR-software, waarmee u de duurzaamheid van gebouwen en gebieden makkelijk kunt meten. De nieuwste inzichten verwerken we in onze rekenmodellen, zodat u betrouwbare informatie krijgt.

Projectadvies

Wij geven u een technisch inhoudelijk projectadvies over duurzaamheid. Of het nu gaat om een gebied, een gebouw, gebouwvoorraad of bouwproduct. Dat doen we via een integrale benadering, zodat u inzicht krijgt in de balans tussen milieuprestaties, kwaliteiten én toekomstwaarde van de opgave.

Procesondersteuning

Een heldere procesgang helpt u uw doelstellingen te bereiken. Onze adviseurs ondersteunen u de processen binnen én buiten uw organisatie in te richten. Of het nu gaat om een visie, aanbestedingsbeleid of monitoring van duurzaamheidsaspecten. Desgewenst trainen we uw team of besteden we extra aandacht aan communicatie.

Onze klanten

  • Overheden: ministeries, provincies en gemeenten
  • Kennisinstituten: RVO, KIWA, NMD, SBK, TKI-Urban Energy, enz.
  • Woningcorporaties
  • Ontwikkelaars
  • Architecten
  • Beleggers

Logo-WE

www.w-e.nl

Contactpersoon: Ruud van Vliet
vliet@w-e.nl

Bezoekadres
Jan van Hooffstraat 8E
5611 ED Eindhoven

+31 30 677 8777