Vidomes


Vidomes is een ondernemende woningcorporatie in de rand van Haaglanden. Wij richten ons op mensen met onvoldoende kansen op de woningmarkt. Samen met onze klanten en belanghebbenden nemen wij onze verantwoordelijkheid voor een goed woon- en leefklimaat. Nu en in de toekomst.

Vidomes beheert en verhuurt circa 18.000 woningen in Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Delft en Rijswijk en de Haagse wijk Leidschenveen.

Kernwaarden

  • We zijn betrokken (we bekommeren ons om de ander).
  • We zijn daadkrachtig (we hakken knopen door en pakken aan).
  • We zijn ondernemend (we zien kansen en benutten deze).
  • We doen dit alles in samenspel met de ander (we zijn gericht op dialoog en samenwerking).

De kernwaarden komen terug in alle aspecten van de bedrijfsvoering binnen Vidomes. Van klantcontact tot interne organisatie. Van samenwerking met externe partners tot onze collegiale omgang met elkaar.

Het maatschappelijk resultaat telt

Betaalbaar huisvesten
Iedereen heeft recht op een goed dak boven zijn hoofd. Kerntaak is het huisvesten van mensen die de marktprijs niet kunnen betalen.

Goed woon- en leefklimaat
Essentieel voor het welbevinden van mensen is dat zij naast een goede woning een goed woonklimaat ervaren. Het gaat om woonbeleving in de meest brede zin van het woord. Vidome zet in om meer dan alleen de zorg voor goede woningen.

Mensvisie
Vidomes gaat uit van mogelijkheden en verantwoordelijkheden van mensen. Dus van zelfregie. Als iemand beperkingen of problemen heeft, kijken ze naar wat hij of zij nog wel zelf kan.

Midden in de maatschappij
De maatschappelijke opdracht in de regio staat centraal. Welke opdracht dat is, bepaalt Vidomes samen met haar klanten. Daarnaast ondernemen ze zelfstandig vanuit een eigen visie. Altijd met als doel, zorgen voor een goed verhaal, gebaseerd op het fundament van Vidomes.

Sterk in de rand rond Den Haag
Vidomes richt zich op de gemeenten in de rand rond Den Haag: Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Ze weten wat hier speelt en betekenen als middelgrote speler veel voor deze gemeenten. Daarnaast nemen ze verantwoordelijkheid richting de gemeente Den Haag in het omgaan met de concentratie van kansarme en minder koopkrachtige mensen.

Toekomstgericht
Vidomes zorgt ervoor, dat ook de kinderen van vandaag straks goed kunnen wonen. De bedrijfsvoering is – met het oog op de toekomst – duurzaam.

logo Vidomes


Bezoekadres
Kleveringweg 24
2616 LZ Delft

Telefoonnummer
088 – 845 66 00

E-mail
info@vidomes.nl

Twitter
@vidomes


www.vidomes.nl