Vestia Groep


De Vestia Groep bestaat uit dertien zelfstandige vestigingen die samen ruim 75.000 verhuureenheden beheren. Daarnaast telt Vestia vijf verschillende vakbedrijven. Deze bedrijven ondersteunen de vestigingen met hun vakkennis en diensten.

De dertien zelfstandige vestigingen werken in Barendrecht, Delft, Den Haag, Naaldwijk, Nootdorp, Rotterdam, Zoetermeer en in de 33 gemeenten waar Vestia Midden-Nederland woningen heeft. Verder worden er nog ongeveer 7.000 winkels, bedrijfsruimten etc. verhuurd.

Wonen, wonen & zorg en projectontwikkeling

De zelfstandige bedrijven zijn actief op het terrein van wonen, wonen & zorg en projectontwikkeling. In de organisatiestructuur staat ‘lokaal ondernemerschap’ centraal. In wijken en buurten krijgen onze ambities gestalte en worden de resultaten zichtbaar. Hoogwaardige dienstverlening en slagvaardig handelen worden alleen bereikt als vestigingen dicht bij de klant staan, de situatie ter plaatse goed kennen en voortdurend en rechtstreeks contact hebben met het lokaal bestuur, plaatselijke organisaties en bewoners.

De kwaliteit van de directe woon- en leefomgeving is daarbij minstens even belangrijk als de kwaliteit van de woning zelf. De veelzijdigheid van het begrip leefbaarheid vraagt om een gevarieerde, kleinschalige, buurtgerichte aanpak. Buurtorganisaties, bewoners en Vestia trekken daarbij samen op. Een schoonmaakactie, het groen opknappen, speelplaatsen inrichten, sport- en spelevenementen voor de jeugd, nieuwe bewoners verwelkomen, een buurtfeest organiseren, het zijn allemaal activiteiten waaraan we als Vestia onze bijdrage leveren.

Missie

Vestia is een ondernemende organisatie die met sociale betrokkenheid en op creatieve wijze invulling geeft aan goed wonen voor iedereen en voor kwetsbare groepen in het bijzonder.

Vernieuwing van verouderde wijken

Alle bedrijven van de Vestia Groep zijn bezig met de grootschalige herstructurering van verouderde wijken in de stad. Het gaat om wijken met een eenzijdige en gedeeltelijk verouderde woningvoorraad. Om deze wijken weer aantrekkelijk te maken, wordt een scala aan middelen ingezet:

  • sloop en nieuwbouw van huur- en koopwoningen,
  • woningbouw voor speciale doelgroepen zoals senioren,
  • verkoop van huurwoningen aan bewoners,
  • kleine woningen samenvoegen tot één grote woning,
  • verbetering van de woonomgeving en de (zorg)voorzieningen.

Zo vernieuwt Vestia onder andere in de wijken Palenstein (Zoetermeer), Den Haag Zuidwest, Spoorwijk (Den Haag), Duindorp (Den Haag), Zuidwijk (Rotterdam) en Hoogvliet (Rotterdam).


Logo Vestia


Vestia Groep
Postbus 29013
3001 GA Rotterdam

Telefoonnummer
088 124 24 24

Twitter
twitter.com/Vestia_nl


www.vestia.nl