Van Alckmaer


Van Alckmaer biedt service op het gebied van wonen en bedrijfsvastgoed aan zo’n 3.000 klanten in de regio Noord-Kennemerland, waaronder Alkmaar. Het realiseren van goede en betaalbare woonruimte in een aantrekkelijke woonomgeving is haar belangrijkste taak. Met als uitgangspunt dat de klant centraal staat. Niet alleen het uitbreiden van het woningbezit maar ook het aanpassen van bestaande woningen aan de eisen van deze tijd is een belangrijk onderdeel van het werkterrein. Ook hierbij speelt de inbreng van de klant een essentiële rol.

Oudste woningcorporatie van Alkmaar

Als oudste woningcorporatie van Alkmaar ziet Van Alckmaer het als plicht ervoor te zorgen dat panden met een historische waarde behouden blijven. Ze leveren een actieve bijdrage aan de verwerving en instandhouding van gebouwen met een historische waarde voor de stad Alkmaar. Naast verhuuractiviteiten richt de corporatie zich ook op:

  • de verkoop van woningen
  • de verhuur van gemeubileerde woningen
  • de leefbaarheid van straten, buurten en wijken
  • projecten voor specifieke doelgroepen
  • vernieuwing van bestaande woningbezit
  • zorgprojecten in samenwerking met zorgaanbieders

Voor elke activiteit geldt als basis de individuele benadering van de klant. Van Alckmaer gelooft in een klantgerichte aanpak en maakt zich sterk om aan de individuele woonwensen van haar klanten te voldoen. Of het nu gaat om renovatie van woningen, de inrichting van een huis of de ontwikkeling van een woongebouw voor mensen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking, de wens en behoefte van de klant staat centraal in de aanpak.

Missie en strategie

Van Alckmaer is actief in de stad Alkmaar. Wij verhuren ruim 2500 VHE’s. Dit zijn verhuurbare eenheden in verschillende prijsklassen, bestaande uit:

  • galerij- of portiekwoningen
  • gezinswoningen
  • garages
  • bedrijfsonroerend goed.

Van Alckmaer stelt zichzelf als doel om mensen met een laag inkomen betaalbare huurwoningen in Alkmaar te bieden. Ze streven naar een goede prijs-kwaliteitsverhouding en hebben oog voor de klant.

logo Van Alckmaer


Bezoekadres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Telefoonnummer
(072) 541 03 40

E-mail
info@vanalckmaer.nl

Twitter
@VanAlckmaer


www.vanalckmaer.nl