Staedion


Staedion is een woningcorporatie in Den Haag met ruim 33.000 huurwoningen. Om twee redenen is Staedion partner van Platform31. Enerzijds om kennis, informatie en ervaring op te doen in andere gemeenten die met een (grote) stedelijkevernieuwingsopgave bezig zijn. Anderzijds om via Platform31 de ervaringen uit Den Haag met geïnteresseerden uit het land te kunnen delen.
Samengevat: halen en brengen.

Een belangrijke pijler van de stedelijke vernieuwing in Den Haag was de beleidsovereenkomst tussen gemeente en corporaties Prestatieafspraken Den Haag. Hierin staan de rollen en verantwoordelijkheden evenals de financiële spelregels voor de fysieke stedelijke vernieuwing. De partijen hebben hiermee een duidelijke startpositie voor beleidsontwikkeling gecreëerd. Onder andere door het opstellen van deze prestatieafspraken is er in de afgelopen jaren veel vooruitgang in Den Haag geboekt.

Gebiedsvisies

De vooruitgang blijkt ook uit het opstellen van gebiedsvisies voor de wijken met de belangrijkste stedelijkevernieuwingsopgaven. Deze waren vorig jaar gereed. Voor Staedion zijn dit Transvaal, een oude stadswijk uit het begin van de twintigste eeuw, en Den Haag Zuidwest, dat bestaat uit vier wijken met een typische naoorlogse woningvoorraad. Het bijzondere in Den Haag is dat de gemeente de regie voert voor het opstellen van de gebiedsvisies. De woningcorporaties hebben daarna de regie bij het uitvoeren van hun vernieuwingsopgave. Dit is een duidelijke trendbreuk met het verleden. De woningcorporaties ontwikkelen voor eigen rekening en risico. De gemeente heeft tijdens de uitvoering een toetsende rol, faciliteert het proces en zorgt ervoor dat de bovenwijkse voorzieningen er komen. Het duidelijk formuleren van de kaders in de prestatieafspraken en de nieuwe vorm van samenwerking heeft tot flinke progressie in de genoemde wijken geleid.

Staedion is betrokken bij Corpovenista

Corpovenista (‘corporaties vernieuwen de stad’) staat voor de synergie tussen onderzoek, beleid en praktijk bij de stedelijke vernieuwing. Het is een samenwerkings- verband van een aantal grote woningcorporaties, Aedes (de vereniging van woningcorporaties), het Onderzoeksinstituut OTB (TU Delft) en onderzoeksgroepen van de Universiteiten van Utrecht en Amsterdam. Corpovenista maakt onderdeel uit van het Habiforum-project Vernieuwend Ruimtegebruik.

Naar website Corpovenista
logostaedion


Adres
Koningin Julianaplein 2
Den Haag

Telefoonnummer
088 – 24 23 000

E-mail
info@staedion.nl

Twitter
twitter.com/staedion


www.staedion.nl