Servatius


Servatius is een woningcorporatie in Maastricht. Veel van wat ons drijft, komt tot uitdrukking in onze missie:

Servatius staat dichtbij huurders. We bieden passende en kwalitatief duurzame huisvesting met betaalbare woonlasten voor huishoudens die zijn aangewezen op de sociale huursector in Maastricht en Eijsden-Margraten. Onze huurders kunnen kiezen uit een divers woningaanbod en kunnen binnen ons woningaanbod doorgroeien.

In buurten waar we veel woningen bezitten, zullen wij stimuleren dat huurders samen met gemeente, welzijn- en zorgaanbieders de kwaliteit van wonen en leven verbeteren. De bewoners bepalen de buurt. Servatius biedt maatschappelijk verantwoord wonen en vastgoed.

Governance

Servatius wordt bestuurd door de heer Gert Weenink. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en adviseert de bestuurder. Zes tot acht keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht met de bestuurder.

Klik hier voor een overzicht van de directie en de raad van toezicht.

Projecten

Servatius biedt maatschappelijk verantwoord wonen en vastgoed in Maastricht en Eijsden-Margraten. De kerntaken van Servatius zijn het leveren van passende huisvesting met een goede prijs/kwaliteitverhouding. De organisatie stimuleert dat huurders samen met gemeente, welzijn- en zorgaanbieders de kwaliteit van wonen en leven verbeteren.

Klik hier voor een overzicht van de projecten van Servatius.logo Servatius


Bezoekadres
Servatius Wonen & Vastgoed
Wim Duisenbergplantsoen 41
Maastricht

Telefoon
043 32 84 300

E-mail
servatius@servatius.nl

Twitter
twitter.com/servatius_nl

www.servatius.nl