Roots Beleidsadvies

Ontwikkel een regio of locatie naar de roots van het gebied

Met ingang van mei 2014 is Roots Beleidsadvies partner van Platform31. Het partnerschap richt zich met name op de opgave Vastgoed en vestigingsklimaat. Binnen die opgave staat de vraag centraal hoe dorpen, wijken en (binnen)steden divers en economisch vitaal kunnen blijven.

De kennis en ervaring die binnen Roots Beleidsadvies op dit vlak is opgedaan, zal waar mogelijk in projecten van Platform31 worden ingezet.


Over Roots Beleidsadvies

Roots Beleidsadvies is een onderzoeks- en adviesbureau dat opereert op het snijvlak van ruimte, economie en vastgoed.

In de visie van Roots moet een regio of locatie worden ontwikkeld naar de specifieke kenmerken (de roots) van het gebied. Roots helpt haar opdrachtgevers bij het inventariseren van die kenmerken, het in beeld brengen van relevante trends en ontwikkelingen en het opstellen van een visie.

Ook voert het bureau (markt)onderzoeken uit voor de ontwikkeling van woon- en werklocaties en brengt het de economische en maatschappelijke effecten van ingrepen in het sociale, economische en fysieke domein in kaart. Voor dit laatste heeft het bureau recent met Pragt Gebiedsontwikkeling ook de Macro-Exploitatie ontwikkeld. Binnen die Macro-Exploitatie krijgt maatschappelijke waardecreatie in gebiedsontwikkeling een volwaardige rol.

Roots Beleidsadvies werkt alleen of in samenwerking met partners voor gemeenten, provincies en ministeries. Ook werkt het bureau voor beleggers, ontwikkelaars en intermediaire organisaties zoals banken, Kamers van Koophandel en ondernemers(verenigingen).Roots-Logo-Roots-Beleidsadvies RGB


Postadres
Postbus 160
2280 AD Rijswijk ZH

Bezoekadres
Geestbrugkade 32
2281 CX Rijswijk ZH

www.bvgdecompagnie.nl

Telefoon
070 77 99 469

E-mail
info@rootsadvies.nl


www.rootsadvies.nl