RIGO

RIGO verricht beleids- en marktonderzoek en ondersteunt bij het ontwikkelen van beleid en strategie. Ons werkdomein is de woon-, werk- en leefomgeving. We bestaan sinds 1972 en combineren jarenlange ervaring met nieuwe kennis en instrumenten en actuele inzichten. Onder onze opdrachtgevers rekenen we woningcorporaties, gemeenten en provincies, ministeries, koepels, rekenkamers, brancheverenigingen, huurdersverenigingen, bouwers en ontwikkelaars.

We ondersteunen onze opdrachtgevers, niet door te zeggen hoe het moet maar door te helpen bij het maken van keuzen. We vinden dat goede besluiten gebaseerd zijn op feiten en niet op veronderstellingen. Een gedegen verkenning en analyse leveren die basis. We maken gebruik van wetenschappelijk gefundeerde methoden en inzichten en passen deze op een begrijpelijke manier toe. Feiten en cijfers zijn onmisbaar als onderbouwing en illustratie, maar nooit doel op zich. We vinden ook dat beleid op een afgewogen wijze tot stand moet komen. Een zorgvuldig proces zorgt voor gedragen uitkomsten.

RIGO is onafhankelijk én betrokken. Onze ruim 30 onderzoekers en adviseurs hebben elk hun eigen expertise en achtergrond: bestuurskunde, geografie, economie, politicologie, sociologie, econometrie. RIGO is een gezamenlijke onderneming. De aandelen van het bureau zijn in handen van de medewerkers.

Welke diensten biedt u aan?

Ons werkdomein is de woon-,werk en leefomgeving. Onze werkzaamheden omvatten alles wat met beleids- en strategieontwikkeling te maken hebben: onderzoek, advisering, procesbegeleiding, evaluatie, training en ontwikkeling et cetera. Een kleine greep uit onze expertise:

• Woonruimteverdeling
• Woningmarktonderzoek
• Woonbeleid, Woningwet
• Rekenkameronderzoek
• Ruimtelijk en grondbeleid • Arbeidsveiligheid
• Strategisch voorraadbeleid
• Asset management
• Woonvisie
• Prestatieafspraken • Wonen en Zorg
• Locatiestudies
• Verkeer en mobiliteit
MKBA
• LeefbaarheidRIGO logo

Contactgegevens

Naam
RIGO Research en Advies

Adres
De Ruyterkade 112C
1011 AB Amsterdam

Postadres
Postbus 2805
1000 CV Amsterdam

Telefoonnummer
020-5221111

Email
info@rigo.nl

Website link
www.rigo.nl

Twitter account
@RIGOresearch

LinkedIn
Rigo Research & Advies