Provincie Overijssel


Bij de provincie Overijssel werken zo’n 750 ambtenaren die ervoor zorgen dat het beleid van de provincie wordt uitgevoerd. Dat hebben de politieke partijen besloten in het ‘hoofdlijnenakkoord’. Daarin staan de plannen voor de komende vier jaar.

De ambtenaren zetten het beleid om in actie en handelen. Dit doen zij op acht verschillende gebieden:

  • Project- en Programmamanagement
  • Ruimte en Bereikbaarheid
  • Economie en Cultuur
  • Natuur en Milieu
  • Wegen en Kanalen
  • Publieke Dienstverlening
  • Bedrijfsvoering
  • Bestuurs- en Concernzaken

Als bestuurslaag staat de provincie tussen het Rijk en de gemeente in. Het provinciebestuur neemt beslissingen over zaken waar het Rijk te ‘groot’ voor is en de gemeente te ‘klein’.

Overijssel werkt!

Overijssel werkt! is de titel van het hoofdlijnenakkoord 2015 -2019. Hierin staan in grote lijnen de plannen die de provincie de komende vier jaar wil uitvoeren, samen met anderen.

Hieronder de hoofdthema’s voor de komende vier jaar:

Samen maken we Overijssel
We werken met onze partners en inwoners aan een sterke provincie, die weet wat er speelt in de samenleving. Meedoen

We werken aan werk
We werken met onze partners, ondernemers en inwoners aan een sterke Overijsselse economie en aan het stimuleren van werkgelegenheid. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is dé banenmotor van Overijssel. Economie

We houden Overijssel mooi en leefbaar
We werken met onze partners en inwoners aan een prettige en veilige leefomgeving, zowel op het platteland als in de steden. Dat betekent slim bouwen, nieuwe energiebronnen gebruiken, verontreinigingen aanpakken, wateroverlast tegengaan. Energie en Milieu

Natuur is onze kracht
We werken met onze partners en inwoners aan een natuurbeleid dat de groene en economische belangen verbindt en ondersteunt. Dat betekent beschermen van planten- en diersoorten, ruimte voor bedrijven en landbouw, versterken van de agro & foodsector, ontwikkelen van de nationale parken. Natuur en landschap

We zijn voor iedereen bereikbaar
We werken met onze partners en inwoners aan een goede bereikbaarheid voor iedereen. Vandaag maar ook in de toekomst. Dat betekent zorgen voor een goede infrastructuur voor bedrijven en een goede en veilige bereikbaarheid voor onze inwoners en gasten. Bereikbaar

We koesteren onze cultuur
We werken met onze partners en inwoners aan behoud en verrijking van onze cultuur. Cultuur


logo Provincie Overijssel


Bezoekadres
Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle

E-mail
postbus@overijssel.nl

Twitter
@ProvOverijssel


www.overijssel.nl