OpMaat


OpMaat ontwikkelt producten en diensten om de stap van huren naar kopen gemakkelijker te maken. OpMaat biedt Koopgarant, Koopcomfort, Te Woon en de Huur-Koopvergelijker aan voor woningcorporaties en projectontwikkelaars en leveren hiervoor ondersteunende diensten. Sinds februari 2014 zijn zij gestart met een nieuw product ‘KoopStart’. Met Koopstart kan een woningcorporatie woningen met korting verkopen zonder een terugkoopverplichting.

Kennis halen, brengen en delen

Inzet van het partnerschap is onder andere het halen, brengen en delen van kennis en expertise. OpMaat bundelt veel kennis en praktijkervaring op het terrein van woningverkoop. Beide partijen zien veel raakvlakken en verwachten in beide richtingen meerwaarde van deze samenwerking.

Als partner zal OpMaat betrokken worden bij projecten van Platform31. Vanuit vaardigheden en expertise van beide kanten zal invulling gegeven worden aan de partnerrelatie.


Over OpMaat


Advies van OpMaat

OpMaat adviseert woningcorporaties en projectontwikkelaars bij de verkoop van woningen met hun producten Koopgarant, Koopstart, Koopcomfort, Te Woon en de Huur- Koopvergelijker. Iedere woningmarktsituatie is uniek en de inzet van de koopproducten en advies van OpMaat is dan ook maatwerk.

Keuze voor klanten

OpMaat vindt dat woningzoekenden iets te kiezen moeten hebben op de woningmarkt en hun producten sluiten hier op aan. Voortdurend zijn zij bezig hun producten verder te ontwikkelen, én aan te passen aan actuele regelgeving en vragen vanuit het werkveld. Ook bieden zij spelers op de woningmarkt ondersteuning en gespecialiseerd advies om hun financiële of maatschappelijke verkoopdoelstellingen te behalen. Op deze manier draagt OpMaat bij aan het bereiken van hun (maatschappelijke) doelstellingen.

Deskundig advies

Adviseurs van OpMaat geven deskundig advies. Zij zijn allen werkzaam of werkzaam geweest bij woningcorporaties en makelaars en weten daarom snel uw situatie te interpreteren. Zij beschikken over brede deskundigheid en adviseren bijvoorbeeld over:

  • Verkoopstrategie (evaluatie en nieuw beleid).
  • Marketing en communicatie.
  • Strategisch voorraadbeleid.
  • Fiscaal-juridische vraagstukken.
  • Financiële verwerking in de jaarrekening.
  • VvE-beheer en bewonersparticipatie.
OpMaat


Postadres
Postbus 2217
3800 CE Amersfoort

Bezoekadres
Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Telefoon
033 – 462 12 23

E-mail
info@opmaat.nl


www.opmaat.nl