Nijestee

Corporatie Nijestee is met circa 13.000 huurwoningen de grootste corporatie in de stad Groningen. Ruim 30.000 mensen huren een woning van Nijestee. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee woningen aan, op die manier valt er wat te kiezen. Nijestee werkt aan woningen in de stad Groningen samen met bewoners, gemeente, andere corporaties en hulpverleningsinstellingen. Naast verhuur, vastgoedontwikkeling, onderhoud en reparaties houdt Nijestee zich ook bezig met VvE-beheer.

Nijestee stelt iedere drie jaar haar strategie bij. Voor de periode 2008-2010 heeft Nijestee haar beleid vastgelegd in het ’’Kader voor Ruimte’. De rode draad is: vooral doorgaan met de dingen die Nijestee al doet. De stad blijft haar thuisbasis en ze houdt veel huurwoningen om bewoners keuze te bieden in verschillende wijken en diverse prijsklassen. In de komende jaren bouwt Nijestee een groot aantal nieuwe woningen en maakt ze haar bestaande woningen meer duurzaam. De nieuwbouw vindt plaats in de wijken Vinkhuizen, Kostverloren, Oosterpoort, Oosterparkwijk, Corpus Den Hoorn, De Wijert-Noord, Selwerd, Paddepoel en Grunobuurt.

Nijestee werkt samen met de gemeente Groningen en de vier andere corporaties in de stad (Patrimonium, In, Woonstade Hoogkerk-Noorddijk en De Huismeesters) aan een aantal voor de stad belangrijke zaken op het gebied van wonen. De samenwerkingsafspraken liggen vast in het Nieuw Lokaal Akkoord: Werken aan Wonen. Verder is Nijestee één van de initiatiefnemers van het Convenant van het Noorden; een samenwerkingsverband tussen 49 woningcorporaties in Noord-Nederland en De Vernieuwde Stad, een landelijk samenwerkingsverband van de grootste corporaties die in (grote) steden actief zijn.Nijestee

Postadres
Postbus 447
9700 AK Groningen

Telefoonnummer
050 853 38 00

E-mail
info@nijestee.nl

Twitter
Twitter.com/nijestee

www.nijestee.nl