Gemeente Arnhem


Gemeente Arnhem startte in 1997 met het project ‘Arnhem 2015’. In de visie Arnhem 2015 komt duidelijk naar voren dat de stad haar kwaliteiten wil versterken. De stad is trots op zijn veelzijdigheid en bijzondere kwaliteiten, zoals het unieke landschap (vlak bij de Veluwe, Betuwe, bossen) en het kruispunt van water en (spoor)wegen.

In 2004 is de visie Arnhem 2015 geactualiseerd (Tussenbalans visie Arnhem 2015), omdat de omgeving waarin de visie gerealiseerd moet worden is veranderd. Belangrijk in deze tussenbalans is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de instandhouding en ontwikkeling van de stad. Voor de instandhouding van de voorzieningenstelsels streeft de gemeente naar een betere, doelmatiger, klantgerichte dienstverlening aan de burger. Opgaven voor ontwikkeling van de stad zijn de komende jaren vooral gericht op:

  • het verminderen van en beter omgaan met de negatieve kanten van de ruimtelijke kloof in de stad. De gemeente wil de sociale structuur van de stad versterken.
  • het uitbouwen en benutten van de bijzondere kansen die de stad heeft. Arnhem kent een leefomgeving met veel groen en hoogwaardige culturele instellingen.
  • in het kielzog daarvan het imago van de stad versterken.

Deze stedelijke hoofdopgaven zijn vertaald in vier brede gemeentelijke programma’s, waarop de komende jaren een extra inzet gepleegd wordt:

  • Aantrekkelijke centrumstad
  • Verbetering woon- en leefklimaat
  • Inzetten op participatie en werk
  • Beter onderhouden van de openbare ruimte
Praktische informatie

logo-arnhem

Postbus 9029
6800 EL Arnhem

Telefoonnummer
0900 1809

E-mail: gemeente@arnhem.nl

Twitter: @gemeentearnhem

www.arnhem.nl

Blog

Sluit aan op organisatiekracht en vraag van een VVE

Gerrie Elfrink, wethouder wonen