G4 en Platform31

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn de vier grootste gemeenten van Nederland. Samen vertegenwoordigen ze bijna twee miljoen inwoners. Vanwege hun omvang hebben ze met andere trends en vraagstukken te maken dan andere Nederlandse steden. De G4 en Platform31 hebben hun samenwerking vastgelegd in een convenant. Hierdoor kunnen we langjarige programma’s opzetten en snel inspelen op actuele trends en vraagstukken die spelen in de vier grootste steden.

Wat biedt Platform31: het basisprogramma

  • Ondersteuning en advies: op verschillende vraagstukken en onderwerpen rondom het sociaal domein, wonen en ruimte en economie.
  • De 4 seizoenen van Platform31: inspirerende activiteiten voor de partners, waaronder debatten, verdiepende Hartige Hap-sessies en de jaarlijkse netwerkdag Dag van Stad en Regio.
  • Nieuwsbrief en Nieuwsflits: professionals uit de steden zijn op de hoogte van het laatste nieuws over stedelijke en regionale ontwikkelingen. Hiermee bieden we onze partners ook een platform om zich via een blog of nieuwsbericht te presenteren aan het netwerk.
  • Collectief en individueel G4-programma: met de vier steden gaan we gezamenlijk aan de slag met individuele vragen per stad of een overkoepelend vraagstuk voor de vier steden. Elke stad uit de G4 kan ook aanhaken op bestaande projecten van Platform31.
  • Opleiden jonge professionals: jonge medewerkers kunnen deelnemen aan het Young Urban & Regional Professionals netwerk. YURPS wisselen ervaringen uit, ontwikkelen competenties en nemen deel aan trainingen. Meer informatie via www.yurps.nl.
  • Accountmanagement voor het G4-netwerk en de individuele steden.
  • Gratis kennisdelen: via de website van Platform31 delen we kosteloos publicaties en opgedane kennis in kennisdossiers.

Maatwerk voor uw stad

Hoe we in steden en regio’s met elkaar wonen, werken en samenleven verandert met de dag. Wat vandaag de trend is, kan morgen een probleem zijn. En een ingreep hier kan elders een nieuw vraagstuk opleveren. Platform31 biedt maatwerkadvies en -ondersteuning. Bijvoorbeeld in een specifiek op de stad gericht advies of onderzoek.

Download folder samenwerking G4 en Platform31 (Pdf, 441 kB)
Download folder samenwerking G4 en Platform31 (Pdf, 441 kB)