Eurus

Participatie leidt tot beter samenleven. Maar het is de bundeling van krachten die het voor ieder mens mogelijk maakt zichzelf in stand te houden en welzijn te ervaren. Daarom vertegenwoordigt welzijnswerk een onschatbare economische waarde.

Eurus heeft de specialisten én unieke middelen om via burgerparticipatie, overheidsparticipatie en burgerinitiatieven bewonersbedrijven, sociale ondernemingen en energietransities te laten floreren. Met een bloeiende wijkeconomie en geslaagde energietransities als resultaat.

Van partijen naar partners

Onze focus ligt altijd op het versterken van netwerken én van de eigen regie van inwoners. Een goede samenwerking met alle partijen is wat Eurus betreft de enige basis hiervoor. Bij Eurus zijn een welzijnsproject en haar doelstellingen leidend. Pas wanneer mensen vanuit hun positie die beoogde stap verder komen, praten wij over ‘succes’. Werken met mensen en ondersteunen in dat wat nodig is op die specifieke plek, daar gaat het ons om.

De methode Eurus verbindt

Wij werken van onderaf; de mensen over wie het gaat zijn het uitgangspunt. Het proces verloopt in de eerste fasen meestal wat langzamer dan gebruikelijk. Wij weten hoe het moet, en zijn echte uitvoerders en doeners, daardoor kent deze manier van werken uiteindelijk een hogere succesfactor dan gemiddeld.

De Methode Eurus

Eurus heeft veel ervaring met participatieprocessen en maakt deze altijd concreet. Dat doen we met de Methode Eurus. Belangrijk onderscheidend element hierin is dat wij werken van onderaf; de mensen over wie het gaat zijn het uitgangspunt. Meestal verloopt een proces met de Methode Eurus in het begin wat langzamer dan gebruikelijk, maar is de succesfactor uiteindelijk hoger dan gemiddeld.logo-eurus

Bezoekadres
Tuindorpstraat 61 (Gebouw CO.1)
7555 CW Hengelo

telefoonnummer
+31 6 5399 1722

contactpersoon
Rudi Theunissen
e-mail
Rudi@eurus.nl

website
www.eurus.nl