Eigen Haard


Eigen Haard is gewoon goed in wonen en zorgt voor betaalbare, kwalitatief goede woningen voor inwoners van de regio Amsterdam. We zijn een gezonde onderneming, sinds 1909 verankerd in de Amsterdamse samenleving, gewaardeerd door onze huurders en partner.

Eigen Haard werkt als maatschappelijk ondernemer aan vitale wijken, waar het prettig wonen, werken en leven is in woningen van goede kwaliteit. We hebben oor voor onze klanten en oog voor de continuïteit van ons bedrijf. We bieden een inspirerende werkomgeving voor onze medewerkers waar ondernemend handelen en professionele ontwikkeling voorop staan.

Wat we doen

In de eerste plaats verhuren wij sociale huurwoningen. Maar we doen meer. We verhuren woningen in de vrije sector, maatschappelijk vastgoed, bedrijfsonroerend goed en parkeerplaatsen. En verkopen woningen. We dragen bij aan de diversiteit en vitaliteit van ‘onze’ wijken.

Waar we voor staan

Wij werken aan betaalbare huisvesting van goede kwaliteit in vitale en leefbare wijken. Dit doen wij gewoon goed. Nu en in de toekomst.

7 ambities

Een gezonde regionale woningmarkt
Een gezonde woningmarkt is voor iedereen toegankelijk. Er zijn voldoende betaalbare woningen beschikbaar in gemengde wijken. Bewoners kunnen binnen de regio wooncarrière maken; verhuizen naar een woning die qua prijs en kwaliteit bij hun behoeften past. Ook als dit verandert.

Prettig wonen in vitale wijken
Vitale wijken zijn aantrekkelijke wijken, waar je met een gerust hart woont, werkt en bezoekers ontvangt. Bewoners zijn tevreden over hun woonomgeving. Ze voelen zich veilig en zoeken elkaar op als er iets aan de hand is. Het zijn wijken met karakter en voldoende voorzieningen. Bewoners en ondernemers hebben hart voor de wijk en zetten zich actief in.

Uitstekende kwaliteit van ons vastgoed
Woonwensen veranderen. Huurders willen meer ruimte en comfortabel wonen. En zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ook als ze fysieke beperkingen krijgen. Ook spelen duurzaamheid en energiebesparing een belangrijke rol bij het investeren in ons vastgoed. Om het milieu te ontlasten en de portemonnee van onze huurders. Want we verwachten dat de energielasten op termijn steeds hoger worden.

Tevreden klanten
Wij houden goed in de gaten wat de wensen van onze klanten zijn en stemmen onze diensten daarop af. We proberen altijd samen tot een oplossing te komen. En stellen de klant centraal bij onze afwegingen. Of het nu gaat om het realiseren van nieuwe woningen of het veranderen van ons beleid. We luisteren naar onze klant, signaleren kansen en spelen daarop in. Maar in het kader van zelfredzaamheid en wederkerigheid verwachten we dat onze klanten zich ook zelf inzetten en actief zijn.

Betrokken belanghouders en partners
De meeste zaken vragen om een lokale aanpak. Tegelijkertijd kunnen we lokale vraagstukken op regionaal niveau verbinden. Samen met onze belanghouders. Daarom verbeteren en verstevigen we de relatie met gemeentes, stadsdelen, maatschappelijke instellingen, collega-corporaties, huurdersverenigingen, leveranciers, aannemers en projectontwikkelaars. Want samen bereiken we meer.

Professionele organisatie
Wij zijn een grote corporatie met slagkracht. Dit houden we zo, bijvoorbeeld door onze maatschappelijke en commerciële activiteiten binnen één bedrijf te houden. En door er voor te zorgen dat we een organisatie van formaat blijven. Een gedegen bedrijfsvoering, met goed toezicht en professioneel risicomanagement dragen bij aan onze continuïteit.

Financiële continuïteit
We bestaan al 100 jaar en zijn van plan te blijven. Daar is financiële continuïteit voor nodig. In tijden van crisis geen gemakkelijke opgave. Onze lasten stijgen en door de gestagneerde verkoop van woningen dalen onze inkomsten. Vanaf 2014 krijgen we te maken met een heffing voor huurtoeslag: zo’n 17 miljoen euro extra lasten per jaar. Toch gaan wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Wij zien kansen genoeg om onze organisatie gezond te houden.


eigenhaard-logo-aanp


Postadres
Postbus 67065
1060 JB Amsterdam

Telefoonnummer
020 680 18 01

E-mail
info@eigenhaard.nl

Twitter
@EigenHaard


www.eigenhaard.nl

blog

Beperkte bewegingsvrijheid

Niels Bon

Amsterdamse corporaties willen graag bijdragen aan de huisvesting van nieuwe Amsterdammers. De gemeente heeft een troef in handen, corporaties hebben beperkte bewegingsvrijheid.

Lees verder