ECORYS Nederland B.V.


ECORYS Nederland B.V. is één van de oudste Nederlandse onderzoeks- en adviesbureaus en is gespecialiseerd in economisch onderzoek en advies. Met circa 275 professionals maakt ECORYS Nederland B.V deel uit van de ECORYS-groep, die met ongeveer 550 medewerkers en achttien kantoren in elf landen opdrachten uitvoert voor cliënten in de publieke en de private sector over de gehele wereld.

De dienstverlening van ECORYS beslaat de gehele beleidscyclus. De expertise is terug te vinden in een aantal kennisvelden, te weten Economie en Concurrentiekracht, Regio’s Steden en Vastgoed, Transport, Mobiliteit en Infrastructuur en Sociaal Beleid en Bestuur.

ECORYS Nederland BV bundelt de kennis en expertise van NEI, NEI Moscow, Kolpron, AVM, MERC, Bureau DAM, Logion, Rutten Communicatieadvies.

Stedelijke ontwikkeling

Hoe staat de stad er voor? En hoe kan dit worden verbeterd? Welke kansen liggen er voor specifieke stedelijke gebieden, nieuwe bedrijvigheid en voor vastgoedontwikkelingen? Een gunstig investeringsklimaat en een prettig woon- en leefgebied zijn het doel van een evenwichtig stedelijk beleid. ECORYS zet zich in met sterke aandacht voor de samenhang tussen economie, infrastructuur, wonen, sociale integratie en ruimtelijke kwaliteit.

ECORYS vervult een schakelfunctie tussen overheid, ondernemers en ontwikkelaars. Het bureau biedt markt- en beleidsonderzoek, advies, actieplannen, procesbegeleiding en uitvoeringsondersteuning. Op basis van ervaring in binnen- en buitenland helpt ECORYS bij de ontwikkeling van stedelijke regio’s, centrumgebieden, wijken of specifieke locaties en ondersteunt opdrachtgevers bij vraagstukken op het gebied van nieuwbouw, verdichting en herstructurering.

Actuele thematiek waarbinnen ECORYS opdrachten uitvoert, zijn onder meer:

  • wijkeconomie;
  • stedelijke vernieuwing;
  • leefbaarheid en veiligheid;
  • spin-off sociale investeringen.

Vastgoed en gebiedsontwikkeling

ECORYS heeft de middelen voorhanden om inzicht te bieden in maatschappelijke trends en ontwikkelingen. ECORYS let op de samenhang tussen ruimtelijke functies als wonen, werken en recreëren en selecteert, interpreteert en vertaalt deze ontwikkelingen naar de ruimtelijke vraag van de opdrachtgever.


Ecorys logo


Rotterdam (Hoofdkantoor)
Watermanweg 44
3067 GG Rotterdam

Telefoon
010 453 88 00

E-mail
netherlands@ecorys.com

Twitter
@Ecorys


ecorys.nl