DOCK


DOCK staat voor zelfredzaamheid van bewoners. DOCK spreekt mensen aan op hun eigen kracht en faciliteert sociale steunnetwerken. Het doel is dat mensen kunnen stijgen op de sociale ladder en dat mensen hun zelfredzaamheid kunnen vergroten, behouden of terugwinnen.

Sociaal ondernemerschap is inmiddels een ingeburgerde term. De sociale sector onderneemt, doet ze dat niet dan is het einde nabij. DOCK is er al een jaar of 14 mee bezig: zoeken naar nieuwe methodes en wijzen van werken, aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen. Voorbeeld projecten:

  • Vergaand samenwerken en verbinden op professioneel vlak en richting vrijwilligersorganisaties
  • Focus voor uitvoering dienstverlening: zelf doen, inzetten eigen netwerk, gebruik maken van informele zorg, bieden professionele zorg in laatste instantie
  • Anticiperen op transities AWBZ, transitie dagbesteding, Jeugdzorg, werken naar vermogen en dus vergaand samenwerken met zorg
  • Focus op arbeidsparticipatie
  • Kwaliteit, snelheid, lage prijs

Blended dienstverlening

Op bovenstaande anticiperend, heeft DOCK de Blended Aanpak ontwikkeld. De Blended Dienstverlening bestaat uit:

  • Presentie (in nauwe samenwerking met de partners in de wijk)- Focus op eigen kracht en netwerk van burgers
  • Vrijwillige zorg en actief burgerschap
  • Een op preventie en herstel gericht cursus- en trainingsprogramma.
  • Mix van vrijwillige ondersteuning, collectief aanbod en methodische, professionele hulpverlening.

In het kort de verbinding en versterking van present of outreachend werken, vrijwilligerswerk, participatie met het traditionele krachtige maatschappelijk werk. En…met als basis wederkerigheid. Dit doet DOCK door ambulant werk, een planmatige aanpak van overlast met jongeren, buurtbewoners en alle relevante partijen in de buurt. De jongerencoaching van DOCK begeleidt jongeren met behulp van persoonlijke krachtbronnen en netwerken, hulp en informatie naar een kansrijke positie in de samenleving.

Dock werkt in Amsterdam, Haarlem, Rotterdam en Zaanstad met meer
dan 200 vrijwilligers.
dock


DOCK Hoofdkantoor / regiokantoor Rotterdam
Crooswijksesingel 50b
3034 CJ Rotterdam

Telefoon
010 401 22 22

E-mail
info@dock.nl

Twitter
www.twitter.com/stichtingdock

DOCK factsheet [pdf]

www.dock.nl

dock-2017
jaarverslag 2017 in beeld, tekst en geluid