deltaWonen


DeltaWonen is ontstaan uit een fusie tussen SavoWnv, Woondiensten Kampen en Woonstichting Eenvoud. De missie van deltaWonen is: Prettig wonen voor iedereen. Gezin of alleenstaand, student of senior, zelfstandig of begeleid, gehandicapt of zorgbehoevend. Iedereen moet in het deltavormige werkgebied van deltaWonen de ruimte te krijgen om te wonen en te leven naar wens. Dat is een ambitieuze doelstelling, die niet altijd gemakkelijk te realiseren is.

De mogelijkheden om iedereen een thuis-op-maat, maar ook een prettige leefomgeving te bieden zijn niet onbegrensd. Toch wil deltaWonen proberen, met alle beperkingen die er soms zijn, in ieders woon- en leefbehoefte te voorzien. Het is, behalve haar missie, ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. DeltaWonen wil een verbindende rol spelen in de samenleving. Samenwerken met andere partijen is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Woonruimte

De maatschappij verandert snel. Door individualisering. Door vergrijzing. Door het hoge tempo van de 24-uurs-economie. Voor sommige mensen hebben die veranderingen verstrekkende gevolgen in de persoonlijke levenssfeer. Zij kunnen bijvoorbeeld niet meer zelfstandig in hun woonbehoefte voorzien. Of hun gezondheid vraagt om regelmatige zorg en begeleiding. Voor deze groepen mensen heeft deltaWonen een extra verantwoordelijkheid. Die overstijgt het kunnen aanbieden van een eigen stek. In de vorm van passende of aangepaste woonruimte.

Ook het bemiddelen bij en stimuleren van individuele zorg zal meer tot haar werkterrein gaan behoren. DeltaWonen pakt die nieuwe verantwoordelijkheden voortvarend op. De corporatie zal projecten op het gebied van beschermd en begeleid wonen verder uitbouwen. DeltaWonen voorziet een voortrekkersrol bij allerlei initiatieven die aangepast wonen en zorg-op-maat combineren. Zo heeft deltaWonen met vier andere corporaties en twee grote zorgleveranciers Usus bv opgericht. Hier worden krachten en kennis gebundeld om sneller en beter resultaat te halen op het gebied van wonen en zorg.

Woonomgeving

Woongenot wordt niet alleen bepaald door woonruimte. Het prettige gevoel van je eigen bank in je eigen (t)huis, wordt ook bepaald door de kwaliteit van de leefomgeving. Met goed technisch beheer van het bezit houdt de verantwoordelijkheid van deltaWonen dus niet op. Ook de verdere woonomgeving heeft continu de aandacht. Aanpassingen en veranderingen die het welbevinden van de klanten verhogen, zal deltaWonen waar mogelijk realiseren.

Daarnaast heeft deltaWonen een actieve rol in de stedelijke vernieuwing van Zwolle (Holtenbroek) en Kampen. Daar wil de corporatie initiëren, stimuleren en zelfs voorop lopen. Met renovaties en nieuwe vastgoedprojecten zal DeltaWonen een bijdrage leveren aan allerlei ontwikkelingen binnen ons werkgebied. In de periode tot 2003 – 2009 verwacht de woningcorporatie ruim 900 nieuwe woningen op te leveren. Met als belangrijkste doel: een prettige plek voor onze klanten creëren om te wonen en te leven.

Organisatie

DeltaWonen is met 15.000 woningen in Zwolle, Kampen en Noord Veluwe een van de grootste woningcorporaties in Noordoost Nederland. De corporatie heeft bezoekadressen in Zwolle, Kampen en Wezep. Het hoofdkantoor staat in Zwolle. Als organisatie kiest deltaWonen voor een slanke en platte opzet. Niet star, maar dynamisch. Door bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen, worden klanten snel en correct geholpen.
logo-deltaWonen224


Postadres
Postbus 604
8000 AP Zwolle

Telefoonnummer
038 851 02 00

E-mail
info@deltawonen.nl

Twitter
twitter.com/deltawonen


www.deltawonen.nl

Blog

Voorkom kwalijke gevolgen van Passend toewijzen

Martin Bleijenburg

“Passend toewijzen is in het licht van betaalbaarheid van huren een stap in de goede richting, maar voor een evenwichtige woningmarkt zou er meer moeten gebeuren. Ik zie een paar mooie kansen:”

Lees verder