De Kabath

Voor bescherming en tijdelijk beheer van vastgoed


In een tijd waarin de leegstandproblematiek van vastgoed steeds serieuzer genomen wordt, kan De Kabath een deel van de zorgen wegnemen. Op de korte termijn de acute zorgen die met de risico’s van leegstand gepaard gaan. Op de langere termijn de zorgen die gepaard gaan met de kosten van onderhoud, de verhuur- en verkoopbaarheid en de herbestemming van leegstaand onroerend goed.

Door een mix van verschillende beheermethoden toe te passen, houden we rekening met de uiteenlopende en soms tegenstrijdige belangen die de eigenaar, overheid, de omgeving en de tijdelijke gebruikers hebben.

De Kabath is sinds juli 2014 partner van Platform31. Wij willen onze kennis van leegstandbeheer en de daarmee samenhangende dilemma’s delen. Wij participeren binnen de programma’s Economie, Wonen en Ruimte, in de opgaven Flexibele en Kwalitatieve Woningmarkt en Vastgoed en Vestigingsklimaat.


Over De Kabath

De Kabath is al ruim 20 jaar een zelfstandig opererend bedrijf, met een grote vaste groep klanten, huurders en gebruikers. Naast private partijen zoals landgoedeigenaren en beleggers, mogen zij ook diverse (semi-)overheden zoals woningcorporaties, gemeentes, provincies en het Rijk tot hun klantenkring rekenen.

De ervaring van De Kabath strekt zich uit van het tijdelijk beheer van woningen, kantoren, en maatschappelijk vastgoed tot bijzondere objecten zoals diverse (Rijks)monumenten, molens en watertorens.

Hun werkwijze kenmerkt zich door:

 • Op elk niveau en op elk gewenst vlak van tijdelijk beheer van onroerend goed dienstverlener zijn; van één dag tot 10 jaar
 • Korte en heldere communicatielijnen
 • Oog voor detail en respect voor pand, gebruikers en omgeving
 • Hoog opleidingsniveau van medewerkers
 • Een landelijk netwerk van medewerkers die snel ter plaatse zijn
 • Een vast aanspreekpunt voor zowel gebruikers als opdrachtgevers
 • Op maat gemaakte adviezen en concepten
 • Jarenlange ervaring met het tijdelijk beheer
 • Een scherp oog voor actuele ontwikkelingen, zowel op sociaal, maatschappelijk als juridisch vlak

De Kabath richt zich op:

 • Kortdurende aanwezigheid (van één dag tot drie maanden)
 • Tijdelijk gebruik (‘anti-kraak’)
 • Tijdelijk beheer woningen (Leegstandwet-verhuur)
 • Tijdelijke commerciële huisvesting (bedrijfsonroerend goed)
 • Tijdelijke exploitaties (maatschappelijk onroerend goed en zorgvastgoed)
 • Advies en (interim) portefeuillemanagement
DE KABATH BV

Adres
President Kennedylaan 104
VELP

Telefoon
026 38 44 200

E-mail
info@dekabath.nl

Twitter
twitter.com/kabath


dekabath.nl/