De Huischmeesters

Krachtig in vastgoed, sterk in verbinden

Wij zijn woonondernemers die zich richten op het herbestemmen van overtallig vastgoed van gemeenten, corporaties en zorginstellingen. Al sinds 2012 realiseert De Huischmeesters projecten gericht op het herbestemmen van vastgoed dat door alle veranderingen zijn huidige functie heeft verloren of gaat verliezen. In samenwerking met de eigenaren gebruiken wij vastgoed om mensen te huisvesten die op zoek zijn naar tijdelijke woonruimte. De Huischmeesters brengt vraag en aanbod bij elkaar.

De Huischmeesters adviseren en ondersteunen u op bestuurlijk, maatschappelijk, organisatorisch, financieel en operationeel niveau bij uw vastgoedvraagstukken. Hierin onderscheiden wij een voor-, start- en een vervolgtraject. Tijdens elk traject worden een aantal belangrijke opgaven in kaart gebracht.

  • Welke maatschappelijke opgaven spelen er waarin wonen/huisvesting een belangrijk element is?
  • Welke woonvragen zijn er bij de verschillende groepen kwetsbare burgers?
  • Welk (tijdelijk) leegstaand vastgoed is/komt beschikbaar bij de gemeente(n), woningcorporaties en zorginstellingen?
  • Hoe urgent is het oplossen ervan & wat levert dat de belangrijkste stakeholders op?


Logo-De-Huischmeesters-2017r


De Huischmeesters

Keizer Karel V Singel 14
5615 PE Eindhoven

Postbus 7053
5606 JB Eindhoven

Telefoon
+31 837 89 552 / 0900 226 62 26

Contact: Marc Ketelaar

E-mail
marc@dehuischmeesters.nl

Twitter
@huischmeesters

Website
www.dehuischmeesters.nl