Partnerschap corporaties

Platform31 ordent en duidt de trends en opgaven in de sector. Samen met u en onze andere partners verkennen we nieuwe wegen en werkwijzen en creëren we nieuwe inzichten. We werken als kennisknooppunt: we organiseren debatten, expertmeetings, leergroepen en experimenten, doen onderzoek en we schrijven nieuws, opinie en achtergrond.

Platform31 helpt u met antwoorden op actuele vragen en opgaven:

 • Hoe houden we de corporatiesector op orde?
 • Hoe anticipeert de corporatiesector op veranderende doelgroepen?
 • Hoe gaat de sector om met veranderende ruimtelijke en sociale verschillen?
 • Hoe verduurzamen de corporaties hun woningvoorraad?

Breed partnernetwerk

Om u goed te kunnen ondersteunen, volgt Platform31 maatschappelijke trends op de voet. Samen met onder meer gemeenten, corporaties, marktpartijen, onderzoeksinstellingen en het Rijk, werken we in tal van projecten. We zoeken partijen op, brengen ze bij elkaar, vinden gemeenschappelijke belangen en sluiten coalities.

Invloed op programma

Partners hebben invloed op het kennisprogramma van Platform31. Gedurende het hele jaar halen we uw kennisbehoefte op tijdens partnergesprekken en stemmen mede op basis daarvan ons jaarprogramma af. Daarnaast werken we nauw samen met een klankbordgroep van vijf corporatiepartners die twee keer per jaar meedenkt over het programma. Ook tussentijds kunt u contact opnemen met Platform31. Is uw kennisbehoefte actueel én interessant voor andere partners? Dan gaan wij ermee aan de slag.

Kosten

U betaalt voor het partnerschap een vaste bijdrage per jaar. Hoe hoog die bijdrage is hangt af van de grootte van uw organisatie.

 • Corporatie < 15.000 woningen vhe’s € 5.425
 • Corporatie 15.000–30.000 woningen vhe’s € 8.196
 • Corporatie > 30.000 woningen vhe’s € 10.775

Als partner ontvangt u:

 • Voorhoede bij nieuwe ontwikkelingen: Platform31 organiseert jaarlijks meerdere expertmeetings over actuele thema’s of nieuwe invalshoeken in de volkshuisvesting. Als partner wordt u uitgenodigd voor expertmeetings, kunt u thema’s aandragen en deelt u mee in de kennis uit de expertmeetings.
 • Sectorontwikkeling: partners kunnen deelnemen aan een intensief traject over sectorontwikkeling.
 • Kennis van- en invloed op rijksbeleid: doordat Platform31 dicht op het ministerie zit, weten we vaak als een van de eerste welke ontwikkelingen er spelen. Daarnaast worden we vaak gevraagd om voorgenomen rijksbeleid te toetsen in de praktijk, voorbeeld op het thema wooncoöperaties. Partners van Platform31 profiteren hiervan.
 • Inspiratie, kennis en netwerk voor medewerkers: Platform31 organiseert meerdere open bijeenkomsten voor partners. Bijvoorbeeld stadssafari’s, debatten, lezingen en de jaarlijkse Dag van Stad en Regio.
 • Incompany ondersteuning: soms sluit een project aan op de kennisbehoefte, maar komt deze niet op het goede moment. Partners van Platform31 kunnen kennisondersteuning aanvragen op thema’s die bij Platform31 lopen of onlangs zijn afgerond.
 • Tweemaandelijkse digitale update Wonen en Wijken: onze online nieuwsbrief voor corporatiepartners met nieuws, opinie, projectresultaten en informatie over nieuwe activiteiten in het wonen.
 • Deelname van uw jonge professionals aan het YURPS (Young Urban & Regional Network)-netwerk: zij wisselen ervaring uit, ontwikkelen competenties en nemen deel aan trainingen.
 • Tweewekelijkse digitale corporate nieuwsbrief: met nieuws, achtergronden, opinie en debat over ontwikkelingen in het brede werkveld van Platform31.
 • Voorrang en korting op langlopende activiteiten: een groot deel van de kennisactiviteiten voor partners is kosteloos. Voor grotere activiteiten vragen we een vergoeding waarbij partners korting krijgen.
Algemene-effecten-woningwet-bruin