Corporatieprogramma 2022

Jaarlijks stelt Platform31 een corporatieprogramma op met daarin de activiteiten die voor corporaties interessant zijn. We bepalen het programma op basis van gesprekken met partners en in samenwerking met een klankbordgroep, bestaande uit vijf corporatiemedewerkers. Indien relevant leggen we verbindingen met andere partijen, zoals ministeries, gemeenten, particuliere verhuurders of adviesbureaus. U kunt aan een of meerdere activiteiten deelnemen. Een deel van de activiteiten is exclusief voor partners.

De activiteiten delen we onder in vijf thema’s:

  1. Woningtekort
  2. Leefbaarheid en aandachtsgroepen
  3. Betaalbaar wonen
  4. Governance in wonen
  5. Verduurzaming corporatiewoningen

Lees het Corporatieprogramma 2022 (pdf, 1 MB)

Algemene-effecten-woningwet-bruin