Corporatieprogramma 2021

Jaarlijks stelt Platform31 een corporatieprogramma op met daarin de activiteiten die voor corporaties interessant zijn. We bepalen het programma op basis van gesprekken met partners en in samenwerking met een klankbordgroep, bestaande uit vijf corporatiemedewerkers. Indien relevant leggen we verbindingen met andere partijen, zoals ministeries, gemeenten, particuliere verhuurders of adviesbureaus. U kunt aan een of meerdere activiteiten deelnemen. Een deel van de activiteiten is exclusief voor partners.

De activiteiten delen we onder in zes thema’s:
1. Beschikbare woningen
2. Toekomstbestendige sociale huursector
3. Huurbeleid en betaalbaarheid
4. Leefbaarheid in wijk en buurt
5. Wonen en zorg
6. Verduurzaming corporatiewoningen

Lees het Corporatieprogramma 2021 (Pdf, 1,2 MB)

Algemene-effecten-woningwet-bruin