Corporatieprogramma 2020

Jaarlijks stelt Platform31 een corporatieprogramma op met daarin de activiteiten die voor corporaties interessant zijn. We bepalen het programma op basis van gesprekken met partners en in samenwerking met een klankbordgroep, bestaande uit vijf corporatiemedewerkers. Indien relevant leggen we verbindingen met andere partijen, zoals het ministerie, gemeenten, particuliere verhuurders of adviesbureaus. U kunt aan een of meerdere activiteiten deelnemen. Een deel van de activiteiten is exclusief voor partners.

In 2020 organiseren we nieuwe activiteiten rond de thema’s:

  • Betaalbare en beschikbare woningen
  • Financiën en betaalbaarheid
  • Leefbaarheid in wijk en buurt
  • Verduurzaming gebouwde omgeving
  • Interbestuurlijke samenwerking

Lees het Corporatieprogramma 2020

Algemene-effecten-woningwet-bruin