Nieuw corporatieprogramma gelanceerd!

Als kennis- en netwerkorganisatie signaleert Platform31 trends in stad en regio. De opgaven die daaruit voortkomen, vormen de bouwstenen voor de projecten die we jaarlijks starten met ons partnernetwerk. Een deel van deze activiteiten zijn interessant voor corporaties. In 2017 onderscheidt Platform31 vier trends: corporatiesector op orde, veranderende doelgroep, groeiende sociale en ruimtelijke verschillen en onderweg naar een duurzame samenleving. Meer hierover leest u in onze vernieuwde folder.

“Het jaarlijkse corporatieprogramma komt tot stand op basis van gesprekken met partners en in samenwerking met een klankbordgroep, bestaande uit vijf corporatiemedewerkers”, vertelt accountmanager Anouk Corel. “Want juist in het samenbrengen van partijen zit onze meerwaarde. Om die reden gaan we graag vanuit een netwerkaanpak aan de slag: daar waar nodig zoeken we de verbinding met andere partijen, zoals het ministerie, gemeenten of adviesbureaus.”

Corporatiesector op orde

Centraal thema dit jaar is de corporatiesector na de nieuwe Woningwet. Corel: “Er zijn grote verschillen tussen financiële middelen en tussen volkshuisvestelijke opgaven van corporaties. Dit roept de vraag op of verevening wenselijk is en zo ja, hoe dan? Daarnaast staat de hervorming van de huurtoeslag op het programma en besteden we aandacht aan flexibele woonvormen.”

Veranderende doelgroep

“Het scheiden van wonen en zorg en de hervormingsagenda van de langdurige zorg hebben gevolgen voor deze wijken”, vervolgt ze. Steeds meer bijzondere doelgroepen, waaronder mensen met intensieve zorgvragen, beperkingen, verwarde mensen of dementerenden, wonen bij elkaar in de wijk. Met behulp van onderzoek, experiment en bijeenkomsten brengen we in beeld hoe de woon- en leefomgeving kan worden aangepast op het langer thuis wonen,, wat het langer thuis wonen betekent voor de vastgoedportefeuille en hoe corporaties kunnen omgaan met de uitstroom vanuit de maatschappelijke opvang.”

Sociale en ruimtelijke verschillen

De toenemende afstand van groepen in de samenleving wordt vooral zichtbaar tussen stadswijken onderling, tussen stad en ommeland en tussen stedelijke en perifere gebieden. Volgens Corel vergt het inspanning en samenwerking van veel partijen om deze sociale en economische opgaven goed op te pakken. “In dat kader verkennen we onder meer de toekomst van de stedelijke vernieuwing.”

Aansluiten op Energieagenda

Tot slot sluit het nieuwe corporatieprogramma van Platform31 aan op de Energieagenda van het Rijk. “Willen we in 2050 aardgasvrij wonen, dan moet hiervoor jaarlijks bijna 3 procent van de bestaande woningen energetisch worden gerenoveerd en in de resterende warmtevraag worden voorzien met duurzame bronnen. Corporaties spelen hier met hun grote hoeveelheid woningen een belangrijke rol in en wij ondersteunen hen hier graag bij ”, aldus Anouk Corel.

Deelnemen

Als corporatiepartner kunt u aan een of meerdere activiteiten deelnemen. Een deel van de activiteiten is exclusief voor partners. Daarnaast is er nog ruimte voor nieuwe projecten. Ook als u geïnteresseerd bent in een bepaald thema, maar dit niet op het juiste moment komt, kunt u als partner gerichte kennisondersteuning aanvragen. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met: